Kdy požádat o pomoc agenturu

Existuje mnoho publikací hovořících o tom, jak je důležitý správný výběr pracovníků. Při samotné realizaci výběru a hledání vhodných uchazečů vám ale příručky moc nepomohou. Na českém trhu pracovních sil se pohybuje mnoho personálních agentur, které jsou ochotny okamžitě nabídnout pomocnou ruku. Je ale jejich pomoc vždy potřebná a užitečná? Je lepší realizovat výběrové řízení vlastními silami, nebo je vhodnější najmout si agenturu? Na tuto otázku není snadná odpověď. Na proces výběru pracovníků je třeba se podívat z více stran.
- *Možnosti hledání* - vlastními silami, využitím elektronických médií a ve spolupráci s personální agenturou. Kandidáty u běžných profesí a u pozic, na které nemáte velké nároky, můžete vcelku bez problémů hledat vlastními silami. K poměrně velkému množství zájemců se dostanete prostřednictvím personálních serverů, ale veškerá práce s protříděním možných kandidátů a výběrem těch nejvhodnějších zůstane na vás. Nejdražší, avšak také nejpohodlnější variantou bývá využití služeb personální agentury. Odměna agentuře pohybuje ve výši několika měsíčních platů úspěšného kandidáta.
- *Velikost firmy* – má firma vlastního personalistu nebo vlastní personální oddělení? Kde se nedostává personalistů ani financí, stojí za to vyzkoušet alespoň personální servery.
- *Lokální pohled* - pokud hledáte pracovníky pouze v jednotlivých místech ČR, je vhodnější zajít za lokální agenturou nebo personálním serverem, kteří danou oblast dobře znají.

-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny