Konkurenční doložka: podepsat či nepodepsat?

Firmy, které si chtějí ochránit své know-how a výrobky, často nutí své zaměstnance a smluvní strany podepisovat konkurenční doložky. Zaměstnanci si zprvu myslí, že to není legální. Článek uvádí informace kolem konkurenčních doložek na pravou míru a snaží se celý problém zhodnotit objektivně, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i z pohledu zaměstnance či dodavatele.

Konkurenční doložka je legální. Jestliže si nadřízený myslí (a jestliže zde existuje reálná hrozba), že by jeho zaměstnanec mohl z firmy odejít ke konkurenci, je její podpis zcela na místě. Čím jsou však její podmínky přísnější, tím spíše se v případě soudního sporu soud přiklání k právům zaměstnance. Situace se týká převážně obchodníků – ti bývají pečlivě vyškoleni, přičemž v tomto procesu se používají vnitrofiremní metody, které by se neměly dostat do rukou konkurenci.

Na straně zaměstnance však nastává problém – lze se zcela důvodně domnívat, že zaměstnanci, kteří jsou nuceni podepsat konkurenční doložku, budou ke svému zaměstnavateli méně loajální, protože to budou považovat za zásah do svého soukromí. Existuje však řešení, které není příliš omezující – taková konkurenční doložka, která bude jednoznačná a nebude zakazovat úplně vše.
Zdroj: Prague Business Journal - Informace o podnikání a průmyslu v České republice, stránky v angličtině.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Prague Business Journal