Měli byste přijmout příbuzného?

Majitelé malých firem často zaměstnávají své příbuzné nebo se alespoň setkávají s žádostmi svých příbuzných o zaměstnání. Otázka pak zní, zda je zaměstnání rodinného příslušníka dobrý nápad. Odpověď není jednoznačná. Záleží na tom, jak vy i potenciální zaměstnanec z řad vašeho příbuzenstva k celému procesu přistoupíte a na čem se dohodnete. Vyvstat při tom mohou tři základní problémy:

Zatímco nábor cizích lidí je spíše záležitostí kompetencí, nábor příbuzných zahrnuje otázku loajality

Uchazeče, s nimiž se neznáte, přirozeně posuzujete podle jejich schopností a dovedností, příbuzní však tíhnou k představě, že musí být v první řadě loajální. Na vás pak je, aby pochopili, že loajalita není to jediné, co od nich očekáváte.

Kariéra příbuzných bývá někdy opomíjena

Příbuzného najmete, abyste obsadili volné místo. To však neznamená, že nepotřebuje pobídky a cíle, aby postupoval vpřed jako kdokoli jiný ve vaší firmě. Nejde o to, abyste mu zajistili hladkou cestu k vrcholu, ale aby měl možnost dále se rozvíjet.

Nemusí to být spravedlivé, ale příbuzný musí splňovat vyšší nároky

Ať už to bude pravda, či nikoli, někteří zaměstnanci budou mít pocit, že svého příbuzného protěžujete. Proto je příbuznému, kterého se chystáte přijmout, třeba vyjasnit, že nároky na něho kladené budou vyšší než u ostatních. Pokud se na tomto nedohodnete, jde o vážný důvod říci ne.

-kk-

Zdroj: BusinessBrief.com - americký informační portál o byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessBrief.com