Mnozí zaměstnavatelé používají při náboru zaměstnanců psychologické či osobnostní testy

Při přijímání zaměstnanců se dnes již neuplatňují jen profesní životopisy, doporučující dopisy a osobní rozhovory. Ve vzrůstajícím rozsahu se uplatňují také psychologické testy.

Používaných testů je celá řada, počínaje velmi rozsáhlými testy o více než 400 otázkách a konče testy, jež obsahují méně než 100 otázek.

Mezi nejpopulárnější patří test Predictive Index (předpovědní index) kde jsou respondentům předloženy dvě kopie rozsáhlého výčtu vlastností. V první kopii je třeba označit vlastností, o nichž se uchazeč domnívá, že je bude potenciální zaměstnavatel vyžadovat; ve druhé kopii pak označí ty vlastnosti, kterými podle svého názoru disponuje.

Většina potenciálních zaměstnanců s testy souhlasí a zaměstnavatelé je považují za přínosné, proto lze očekávat, že se budou uplatňovat stále častěji.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com