Nábor jako partnerství s manažery

Náboráři by měli být partnery manažerů, kteří do svých týmů potřebují najít vhodné zaměstnance. Znamená to schopnost iniciovat diskusi a přinášet řešení, nejen slepě plnit požadavky. Článek na serveru ere.net popsal pět nejčastějších povahových typů manažerů, s nimiž se náboráři dostanou do styku, a radí jak na ně.

1. Manažer, který je přesvědčen, že vysoká míra nezaměstnanosti znamená automatický přísun velkého množství kvalitních kandidátů

V takovém případě je třeba manažery seznámit se skutečnou podobou trhu práce. Již předem si proto připravte podklady, které dají manažerům jasný obrázek o stavu trhu práce, a usnadní vám tak společné vymezení očekávání.

2. Manažer, který je přesvědčen, že externí personální agentury odvádějí lepší práci než interní náboráři

Pro takového manažera si připravte seznam pracovních agentur, s nimiž jste spolupracovali v posledních letech a porovnejte jejich úspěšnost s úspěšností interního náboru.

3. Manažer, který je tak zaneprázdněn, že nemá na nábor čas

Takové manažery je třeba vzdělávat v tom, že pro ně bude celý náborový proces snadnější, když dokáží náborářům poskytnout co nejvíce informací. Náborář mu to může usnadnit, když si předpřipraví seznam potenciálních hledaných vlastností a dovedností a bude se manažera ptát jen ano/ne. Již na první schůzku přicházejte s vypracovanými profily kandidátů.

4. Manažer, který chce vypadat angažovaně, a proto požaduje informace o všem, co náborář dělá

Některé manažery bude zajímat, kolik životopisů jste přečetli, kolik z vyřadili apod. Předejdete tomu, když se hned v úvodu dohodnete na měřítkách, která budete sledovat. Můžete například předkládat týdenní zprávy o svém pokroku.

5. Manažer, který je kromě svého oboru také „odborníkem“ na nábor a bude vám říkat, jak máte pracovat

Manažeři, kteří znají všechny ve vašem oboru působnosti, a tudíž vám začnou vyřazovat kandidáty na základě domnělé pověsti a pomluv, vám mohou velmi ztížit práci. Je proto třeba využít jejich znalostí k vašemu prospěchu. Pokud chtějí, abyste se při výběru zapojili do určitých skupin, požádejte je o spolupráci některého ze stávajících členů týmu, který bude manažera zastupovat.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net