Nábor zvnějšku

V poslední době se posiluje trend outsourcování náboru pracovních sil. Stoupá počet firem, jimž alespoň část náborového procesu zajišťuje třetí strana, zpravidla personální agentura. Mezi nejčastěji outsourcované aktivity patří v tomto smyslu zveřejňování inzerce s pracovními nabídkami, práce s databázemi životopisů, prověřování uchazečů, pořádání pracovních pohovorů nebo navrhování pracovních smluv.

Jedním z klíčových důvodů rozmachu výše popsaného trendu je úspora financí. Mnoho zaměstnavatelů, zejména velkých firem, využívalo až dosud pro hledání talentů služeb různých externích agentur, což vedlo k nadbytečnostem v případě uchazečů i dovedností. Konsolidací náborových aktivit do jednotného postupu s jedním dodavatelem je tak možné ušetřit množství zbytečných výdajů. Při výběru dodavatele by však nemělo jít v první řadě o peníze, ale o odbornou způsobilost, která může interním pracovníkům scházet.

Právě přesvědčení interních specialistů na lidské zdroje, aby předali část své odpovědnosti externímu dodavateli však bývá náročné. Navíc je tu obecný problém přenechání nejdůležitějšího firemního zdroje, tj. zaměstnanců, neosobní vnější entitě. Zaměstnavatel by si proto vždy měl důkladně rozmyslet, jakého dodavatele zvolit. Důležité je přesvědčit manažery lidských zdroj, že i nadále budou ve formě hrát významnou roli. Měli by dostat možnost soustředit se na zásadnější činnosti, než je prohlížení životopisů.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com