Naučte se mluvit tak, aby vás na pohovoru poslouchali

Dar tlachání je opravdu nebezpečný. Hlavně když jdete žádat o práci. To se může stát, že se propovídáte až k východu. Když jdete na pohovor, musíte si uvědomit, že tazatelé nejsou ze dřeva a jejich pozornost bude ochabovat, čím více budete mluvit. Komunikace během pracovního pohovoru by měla být efektivní.

Při pracovním pohovoru by měla být vaše odpověď na otázku kratší než minutu a půl.Když začnete mluvit, poslouchá tazatel opravdu pozorně. Asi po minutě poslouchá už s menším zájmem a jeho mysl se začíná potulovat jinde a poslouchá vás asi s poloviční pozorností. Poté, co mluvíte 90 sekund bez přerušení, vás tazatel už neposlouchá vůbec.

Pokud mluvíte ještě déle, je tazatel otrávený a z vaší řeči už nic neví. Proto se musíte snažit mluvit tak, aby tazatel byl pořád v pozoru. Nejlépe tím dosáhnete, když mu budete klást otázky. Stačí se jenom ujišťovat, zda vám tazatel rozuměl a zda skutečně odpovídáte na to, na co tazatel chtěl. Umění klást otázky a zachovávat tazatelovu pozornost je strategie, bez které se neobejdete, chcete-li být na pohovoru úspěšní.

-pk-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com