Navštivte veletrh studijních a pracovních příležitostí na VOŠ a SPŠE Plzeň

Veletrh Otevíráme dveře vzděláním

Podpora technického vzdělávání se stala v posledních letech nutností, která vychází ze skutečných potřeb naší země.

Zvláště tradiční průmyslové školy se samy snaží průběžně upravovat vzdělávací plány a spolupracovat s významnými zaměstnavateli ve svých regionech tak, aby absolventi, které vychovávají pro praxi, nacházeli co nejlepší uplatnění.

Výjimkou není ani jedna z největších středních škol Plzeňského kraje – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň.

Za více než 60 let fungování má téměř 13 tisíc absolventů a na mnohé z nich jsme nesmírně hrdí. Spolupráce s praxí, výrobními a technologickými společnostmi, které působí v našem regionu i za jeho hranicemi, se ukazuje jako naprosto strategická a její význam roste,“ říká ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA.

Svědčí o tom i narůstající zájem o veletrh studijních a pracovních příležitostí spojený se dnem otevřených dveří školy s názvem „Otevíráme dveře vzděláním“, který se letos bude konat již popáté.

Proběhne 24. 10. 2017 od 10 do 16 hodin v prostorách školy na adrese Koterovská 85, 326 00 Plzeň.

Bude se skládat z několika paralelních bloků:

Cílem akce je propojit školu s praxí, zvýšit zájem o technické vzdělávání a vytvořit prostor pro spolupráci mezi školou a jednotlivými společnostmi. Zúčastněným společnostem tak přináší možnost včas zaujmout a odchytit své budoucí zaměstnance.

Žáci se zase mohou přesvědčit, že si vybrali perspektivní studijní zaměření a že po absolvování školy mohou najít uplatnění na řadě zajímavých míst. Mohou si domluvit krátkodobou nebo dlouhodobou brigádu, trvalý pracovní poměr nebo účast na zajímavém projektu.

Veletrhu se zúčastní více než padesátka firem a výrobních společností z oblastí IT a elektrotechniky, z nichž mnohé prezentují přímo absolventi VOŠ a SPŠE Plzeň.

Představí se také všechny technické fakulty Západočeské univerzity, studentská společnost AIESEC či informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Info Kariéra.

Veletrh pravidelně navštěvuje velké množství studentů středních škol hledajících další uplatnění, ale i žáků základních škol, kteří teprve zvažují své budoucí studijní a profesní zaměření.

Je pro ně připravena řada zajímavostí a soutěží. Celou akci doprovází také blok odborných přednášek, které vedou zástupci zúčastněných společností.

O tak velkém zájmu jsme při pořádání prvního ročníku ani nesnili,“ doplňuje Naděžda Mauleová. „Zájem o naše žáky je obrovský. Zaměstnavatelé poptávají nejčastěji středoškoláky s klasickým elektrotechnickým vzděláním a znalé informačních technologií, se základy elektrotechniky. Podle zaměření konkrétní společnosti pak samozřejmě cílí na absolventy oboru slaboproud či silnoproud. Mladí lidé, kteří si právě tyto oblasti zvolí jako své profesní zaměření, se o svou budoucnost vskutku nemusejí obávat.