Nejasnosti agenturního zaměstnávání (2. část)

Nová právní úprava agenturního zaměstnávání evokuje rozdílné výklady. Článek proto vysvětluje další souvislosti podmínky, že zaměstnanec, který pracuje u zaměstnavatele podle dohody agentury práce se zaměstnavatelem, nesmí mít nižší mzdu, než mají kmenoví zaměstnanci.

Závazek k zajištění rovnocenných mzdových nároků by měl být obsažen v dohodě mezi agenturou práce a příslušným zaměstnavatelem. Obě strany zde mohou sjednat i další podmínky dočasného přidělení zaměstnance. „Procesní“ otázky při uplatňování nároků v souvislosti s porušením zásady rovnosti v odměňování nejsou v zákoníku práce uvedeny.

Článek na konkrétním případě dotazu české firmy popisuje, jak postupovat při nahrazování stravného a cestovních výdajů agenturních zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět