Nejasnosti agenturního zaměstnávání

Nová právní úprava agenturního zaměstnávání evokuje rozdílné výklady. Článek proto vysvětluje, že zaměstnanec, který pracuje u zaměstnavatele podle dohody agentury práce se zaměstnavatelem, nesmí mít nižší mzdu, než mají kmenoví zaměstnanci a jak postupovat, pokud je tato rovnost v odměňování porušena.

Agentura práce a zaměstnavatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly u srovnatelného zaměstnance. Pokud u zaměstnavatele není žádný srovnatelný zaměstnanec, je třeba vycházet z kolektivní smlouvy nebo vymezit mzdové podmínky tak, jako by šlo o odměnu kmenového zaměstnance.

V případě dočasného přidělení zaměstnance prostřednictvím dohody o pracovní činnosti bude mít určování mzdových podmínek jinou podobu. V dohodě o pracovní činnosti je mzda výsledkem smluvního ujednání a platí zde volná úvaha zaměstnavatele. Nároky však nelze dohodnout příznivěji, než jsou obdobné nároky a plnění vyplývající z pracovního poměru.

Agentura práce je povinna zajistit adekvátní mzdové podmínky dočasně přiděleným zaměstnancům na základě jejich žádosti i pokud odhalí nerovní zacházení sama jiným způsobem.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět