Nejjednodušší náborové strategie

Nábor je, bohužel, zřídka plánován. Většina organizací ho chápe jako taktickou činnost – sérii činností, jejichž výsledkem je nábor kvalifikovaných jedinců. Jen málo náborářů má čas a privilegium dělat výhled i pouhých několik týdnů dopředu.

Pro získávání kvalitních jedinců a úspěch v konkurenčním prostředí, budete potřebovat strategický plán a dostupnost zdrojů a taktik.

Přinášíme rychlý přehled těchto taktik.


Plánování

Plánování je nejobtížnější krok. Přináší nutnost porozumět potřebám firmy a mít znalost prostředí, ve kterém firma operuje a schopnost odhadu situace.

Image a jméno

Nemusí být pravda, že pokud máte skvělou firmu, lidé se u vás budou prát o kliku. Dát o sobě lidem vědět dá vždy kus práce. Vyžaduje to neustálý komunikační proces prostřednictvím různých médií.

Zdroje

Na základě vašich snah jistě přijdou kandidáti, kteří zareagovali na váš image, ale může být zajímavé snažit se oslovovat i ty pasivnější z nich. Zkuste hodnotit, dle vašich zkušeností, co se osvědčilo ve vyhledávání takovýchto kandidátů a rozšiřte tyto kanály na maximum (třeba informační kanál od vašich stávajících zaměstnanců, prohledávání internetu, vlastní internetové stránky, apod.). Také může být výhodné udržovat styk s kandidáty, pro které sice momentálně místo nemáte, ale možná v dohledné době budete mít.

Posuzování kandidátů

Budou vaši náboráři hlavními posuzovateli nebo budete používat testy? Jakou roli hraje internet? Chystáte se využít možnost mít testy na internetu? Do jaké míry věříte kandidátům v takovýchto testech?

Toto je oblast, kde bývá vždy prostor pro zlepšování. Automatický screening (vyhodnocování) do určité míry snižuje objem kandidátů a údajně jsou kandidáti s tímto systémem spokojeni.

Komunikujte

Kandidáti se zajímají o to, jak si vedou a jaký je jejich výhled. Chtějí mít možnost si takovéto informace vyhledat. Je tedy dobré mít i systém, který bude – formou emailů a bulletinů – ve styku přímo s jednotlivými kandidáty.

Výhodou také je, pokud mají všichni manažeři a náboráři jednoduchý systém rozhodování o kandidátech. Vyhněte se složitému schvalovacímu procesu a shodněte se na jasných kritériích, která nebudou schvalovací proces zpomalovat.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net