Nenechte se vyhodit jen tak

Málokdy je ukončení pracovního poměru nečekaným překvapením. Existují totiž varovné signály, které ukazují, že je vaše práce v ohrožení. Můžete si vybrat, buď tyto signály ignorovat a dát svému odškodnému sbohem, nebo své právo na odstupné ochránit. Článek nabízí několik způsobů, jak zamotat zaměstnavateli jeho plány ukončit s vámi pracovní poměr bez finanční kompenzace:
- Rozpoznejte „červené praporky“, které vám zaměstnavatel ukazuje a které značí potíže. Mohou to být setkání s nadřízeným, kde vás varuje před pokleslou výkonností, nebo vám dokonce předá písemné varování nebo suspendování.
- Pochopte zaměstnavatelova očekávání. Pokud vás umístí do programu na zlepšení výkonnosti, musíte vědět, co se od vás čeká. Klidně požádejte o doplňující výcvik nebo jinou pomoc, kterou potřebujete k uspění.
- Odpovídejte na všechnu kritiku vašich výkonů, třeba i písemně. Zaměstnanci často tváří v tvář kritice mlčí. Mlčení ovšem značí přijetí. Pokud existuje rozumné vysvětlení, nenechávejte si jej pro sebe.
- Vytvořte si vlastní dokumentaci. Zaměstnavatel si vytváří pro případ ukončení pracovního poměru dokumentaci, schovává si kopie varovných dopisů atd. Dělejte to také tak.
- Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí. Série menších incidentů, i když se vyskytly zřídka a v dlouhém časovém období, se může nakumulovat. Měli byste proto okamžitě a přiměřeně odpovídat na každý takový incident.
- Nepřijímejte disciplinární podmínečné propuštění, jestliže není v podmínkách smlouvy vašeho zaměstnání. Je mnohem snazší vyhodit zaměstnance ve zkušební podmínečné době než v normálním pracovním poměru.
- Jděte si pro právní radu, jakmile poznáte, že je vaše práce v ohrožení.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com