Není test jako test

Náboráři mají v dnešní době k dispozici celou řadu nástrojů pro testování uchazečů o zaměstnání. Není proto jednoduché vybrat ten správný nástroj pro konkrétní situaci. V první řadě by zvolený test nebo postup měl vždy odpovídat charakteru obsazované pozice. Jednotlivá řešení totiž mohou zahrnovat více postupů.

Stále populárnější jsou nyní psychometrické testy, které mohou mít skupinovou nebo individuální podobu. Jejich výhoda tkví v objektivitě zaručované standardizací, i když například u skupin vysoce kvalifikovaných odborníků nemusí být norma zcela relevantní. Podobně je tomu i s assessment centry, u nichž navíc hrozí tendence k příliš subjektivnímu přístupu hodnotitelů.

Široké pole působnosti nabízejí tzv. kompetenční pohovory, jejichž jádro tvoří odpovídání na historické či hypotetické otázky. Důležité je vždy postupovat strukturovaně, k čemuž se vyplatí podstoupit speciální školení. Další řadu možností pak nabízí internet. Ať už si náborář zvolí jakýkoli nástroj nebo kombinaci více nástrojů, měl by být se všemi důkladně obeznámen. Nutné je zejména uvědomovat si místa, kde se jednotlivé postupy prolínají a dokázat je správně vyhodnotit.

-kk-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide