Není váš nábor příliš komplikovaný?

Přílišná složitost pracovních postupů nás připravuje o čas a energii, zatímco výměnou přináší jen malou hodnotu. Platí to i pro proces výběru zaměstnanců. Zbytečně složitým jej činí tři základní oblasti:

1. Příliš mnoho kompetencí

Pokud kompetence, které definují profil úspěšného kandidáta na pracovní pozici, od sebe jednotlivé kandidáty neodlišují, není třeba tyto kritéria při výběru uplatňovat. Platí to jak pro kompetence, které všichni uchazeči splňují, tak pro kompetence, které bude u všech třeba vyškolit. Srovnávejte pouze kompetence, které jsou pro danou pozici zásadní.

2. Odlišné postupy jednotlivých náborářů

Výběrový proces usnadní vymezení konzistentních kroků a metod výběru. Když bude každý náborář používat při pohovorech jiné otázky, upřednostňovat svůj oblíbený osobnostní test nebo pořádat panelové pohovory, zatímco všichni ostatní si zvou uchazeče individuálně, zbytečně tím celý proces zkomplikujete.

3. Chybějící definice výkonnostních standardů uchazečů

Každá pozice by měla mít definovaný profil, který budou náboráři znát již před začátkem výběrového procesu. Pro výběr správných uchazečů by měli rozumět aspektům, které je a není možné vyškolit, a také možnostem onboardingu a rozvoje kariéry ve firmě.

-kk-

 

Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends