Než začnete hledat nové zaměstnání...

Jedním z prvních kroků k získání nového zaměstnání by mělo být důkladné sebezhodnocení a zjištění, jakými dovednostmi vlastně disponujete. Také musíte umět dobře sepsat svůj profesní životopis a průvodní dopis k němu.

Pamatujte - životopis a průvodní dopis je vaše reklama a vizitka, kterou se budete prezentovat potencionálnímu zaměstnavateli a která ho má přimět, aby si vás pozval na pohovor. Proto by jste do těchto dokumentů měli co nejlépe reflektovat svou osobnost a styl.

Nejlépe uděláte, když životopisů vytvoříte více - jeden pro každý typ zaměstnání, o které se hodláte ucházet. Takto totiž můžete u každého typu zaměstnání klást důraz na jiné vaše schopnosti. Pokud disponujete dovednostmi zaměřenými jen jedním směrem (a také se hodláte ucházet o zaměstnání pouze v jednom oboru), pak to pro vás samozřejmě neplatí.

Vyberte takový typ životopisu, který nejlépe ilustruje vaše dovednosti a zkušenosti. Jeden typ životopisu je vhodný pro absolventy (minimální zkušenosti) a jiný pro zkušené pracovníky, kteří chtějí změnit zaměstnání. Společnosti působící v určitých oborech mohou také požadovat specifický formát - a pokud jim nedáte to, co si představují, váš životopis skončí v koši.

Další důležitou věcí, jak už bylo řečeno, je uvědomit si, jakými dovednostmi a na jaké úrovni disponujete. Vezměte si papír a tužku, důkladně se zamyslete a sepište úplně všechny dovednosti, které vás v souvislosti s vaší osobou napadnou. To znamená zahrnout nejen technické dovednosti (dokážu řídit auto), ale i rozšířené dovednosti (dokážu bezpečně řídit auto ve vysokých rychlostech a při nepříznivém počasí) a osobnostní dovednosti - tzv. soft skills - (osvědčená schopnost uklidnit rozzuřené řidiče).

Důkladné sepsání seznamu dovedností vám zabere poměrně dost času, ale může vám to pomoci v rozvoji kariéry. Důležité je zde nezapomenout skutečně na nic - vzpomeňte si na své zkušenosti z minulých zaměstnání, nezapomeňte na domácnost (např. hlídání dětí, domácí práce), zamyslete se nad svým společenským životem (např. schopnost snadno rozesmát ostatní lidi). Samozřejmě zahrňte také dovednosti, kterým jste se naučili, když jste se věnovali svým zájmům a koníčkům.
Až nabudete dojmu, že jste vyčerpali úplně vše, setřiďte seznam dovedností do jednotlivých skupin - technické dovednosti, soft skills, atd.

Takto vybaveni se můžete směle vydat hledat nové zaměstnání. Onen pověstný první krok je jen na vás.

-ds-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101