Nezavání nábor po Internetu rasismem?

Internet dnes mnoha lidem nabízí možnost najít zaměstnání, které by jinak nezískali. Nábor pracovních sil prostřednictvím celosvětové počítačové sítě má však svá četná úskalí. Jedním z nich je i fakt, který odhalil nedávný průzkum vycházející z 8500 žádostí o přijetí odeslaných po Internetu do více než 150 světových podniků. Ucházíte-li se o nějakou kancelářskou pozici a vaše jméno přitom zní japonsky, židovsky nebo „bíle“, pozvou vás potenciální zaměstnavatelé podle výsledků tohoto průzkumu na přijímací pohovor sedmkrát až osmkrát pravděpodobněji, než kdybyste na první pohled vypadali jako Afroameričané, Řekové, Hispánci nebo Italové.

Podobné tendence lze pozorovat i v případě poptávky po dělnických profesích. Nabízí se tedy otázka: Není to, rasismus, jestliže například na pozici řadového reportéra ve významných světových novinách bývá na základě pouhého odeslání žádosti po Internetu desetkrát častěji pozván předpokládaný Žid, Ir nebo Afroameričan na úkor osoby, jejíž jméno zní řecky? Odborníci v této souvislosti přímo o rasismu nehovoří. Mluví spíše o společenském fenoménu sdružování osob s podobnými pracovními a sociálními zkušenostmi. Je to stejně přirozené jako to, že se hráči NBA nesdružují s lidmi malého vzrůstu nebo automobiloví závodníci s kajakáři.
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide