O dvou typech životopisů

Personalistika a oblast náborů nových zaměstnanců se stále častěji, stejně jako i ostatní obory, slučuje s novým pracovním nástrojem. Tím je Internet. Ten slouží také jako komunikační kanál při přijímacích řízeních. Často je využíván pro zasílání a přijímání životopisů.

Článek se podrobněji zabývá dvěma základními typy životopisů. Prvním typem jsou takzvané veřejné životopisy. Ty obsahují zejména profesionální uživatelská data a zaměřují se čistě na pracovní profil uchazeče. Obsahují také kontaktní údaje. Bývají veřejně přístupné všem firmám a tedy i všem uživatelům sítě.

Druhým typem jsou takzvané důvěrné životopisy. Neobsahují žádné choulostivé informace, týkající se uchazeče, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejsou však veřejně přístupné a uchazeči jsou tudíž v jejich případě ochotnější sdílet osobní data. Ta se mohou týkat oblastí jejich zájmu, ale nezapomínají ani na profesionální údaje.

Podle odborníků na lidské zdroje jsou ve většině případů kvalitnější a talentovanější uchazeči, kteří používají důvěrné životopisy. Personalisté a náboroví pracovníci přitom z jejich životopisů získají ucelenější informace o kandidátově osobnosti. Mohou tak přihlédnout také k lidské stránce a vybrat pro obsazení volných pracovních pozic ty nejlepší uchazeče.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH