Odhalte lháře dřív, než bude ve vašem týmu

Téměř každý den se setkáváme se lží, ať už se jedná o takovou, která nás ukazuje druhým v lepším světle, obrannou nebo milosrdnou lež nebo lež z jiného důvodu. Někteří lidé jsou velice dobří lháři a je velmi těžké poznat okamžik, kdy lžou.

Jak tedy poznat, že nám někdo lže?

Schopnost odhalit lháře při výběrovém řízení nebo v osobním životě bychom chtěli ovládat všichni, proto jsem se zúčastnila kurzu Anatomie lži pro HR: Posouzení emocí podle Paula Ekmana pořádaného společností Recruitment Academy. Celodenním kurzem, rozdělených do dvou bloků, nás provedl Jan Ženatý.

Neexistuje jednoduché pravidlo, jak zaručeně odhalit lháře. Průměrná úspěšnost netrénovaného člověka rozpoznat lež je pouhých 45 %. Pokud chcete zvýšit svůj úspěch na 50 %, hoďte si korunou.

Každý z 10 účastníků, jejichž práce spočívá v komunikaci s lidmi zejména v oblasti recruitmentu, přichází se stejným očekáváním, a to poznat, kdy jim kandidát lže. Pokud pak zúčastněný pracuje v segmentu IT, je těžší s kandidáty pracovat, protože jsou více faktičtí, méně ovládáni emocemi a je horší u nich odhadnout, zda hovoří pravdu, či ne.

Emoce jako reakce

V dopoledním modulu jsme se seznámili s teoretickou částí posouzení a rozpoznání emocí. Podle lektora Jana Ženatého lze Ekmanovu metodu, která se zakládá na 91% úspěšnosti, využít v každé situaci a u všech lidí bez ohledu na rasu, národnost atd. Pro srovnání nám lektor uvedl porovnání s dalšími metodami: úspěšnost policejního polygrafu je pouze o 2 % vyšší.

Princip této metody tedy spočívá na posouzení emocí, které se projevují v našich obličejích jakožto reakce v rámci konverzace nebo na jiné podněty. Ekman rozlišuje 7 primárních emocí:

Reakce skrze emoce nedokážeme ovlivnit vůlí. Proto trvá pouhých 200 milisekund na rozdíl od reakce řízené myšlením, která trvá 1,5–2 sekundy.

Všechny ostatní emoce se pak učíme v průběhu socializace a vznikají jakožto kombinace primárních emocí. Pokud se například dostaneme do situace, kdy nás ovládne pocit škodolibosti, promítne se nám ve tváři z primárních emocí radost, hněv a znechucení naráz.

Oko, do duše okno

Často se setkáme s názorem, že podle pohybu očí poznáme, zda nám je předkládána pravda nebo lež.

Nejčastěji jsem slyšela tvrzení, že pokud před námi sedí kandidát a při svém projevu uhýbá očima doprava či doprava dolů, neříká nám úplně pravdu. Jak nám ovšem lektor kurzu vysvětlil, statistiky mluví jinak:

  • 50 % lidí, kteří lžou, omezí oční kontakt;
  • 20 % oční kontakt naopak zvýší;
  • 30 % „lhářů v akci“ oční kontakt nemění vůbec.

Starého českého rčení se úplně držet nelze. Jak tedy poznat lháře prostřednictvím jeho emocí? Obočí ho prozradí! Ať už se jedná o emoci, která se promítne v obličeji kandidáta více viditelně (tzv. makrovýrazy), či téměř vůbec (mikrovýrazy), vždy lze zahlédnout stopy po emocích.

Pro každou ze sedmi základních emocí je typický jiný pohyb obočí. Nos a rty se pohybují samozřejmě také, ale na ty se spoléhat nemůžeme.

Nikdy nevěřte úsměvu. Ten je největší lež.

V odpolední části kurzu poté měli účastníci možnost aplikovat získané vědomosti z prvního modulu. Lektor s námi procházel na názorných příkladech lidí jednotlivé emoce a zároveň proběhl test, během kterého zjistíte, jak velké nadání máte pro rozpoznání emocí.

Já za sebe jsem měla radost, když jsem zvládla rozpoznat všechny emoce, kromě jedné. Možná přirozený talent, možná ženská intuice.

Lektor s námi dále procházel případy na videích, kdy lidé v určitých situacích lhali. Spolu s ostatními účastníky jsme pak analyzovali a předkládali data, která lháře dokázala usvědčit.

Neverbální komunikace je vždy doprovázena dalšími faktory, jakým jsou verbální styl, hlas nebo gestikulace. Pro dosažení zmíněné 91% úspěšnosti zjištění lži je důležité dobré pozorování, aktivní naslouchání a doptávání.

Lhář musí zvládat daleko větší emocionální a kognitivní zatížení, než člověk mluvící pravdu, takže ho může prozradit pouhá 1/25 sekundy. Tím se vrátím ke zmíněnému doptávání. Je důležité vědět, kdy dodatečnou otázku, která pomůže lháře odhalit, položit. Zde platí: to nejlepší nakonec.

V závěru kurzu jsme znalosti získané v průběhu celého dne zkoušeli v menších skupinách. Této „hry“ jsem se zúčastnila pouze pasivně, neboť sama o sobě musím (ač nerada) přiznat, že jsem velmi špatný lhář. Důležité v případě žen je v rámci tohoto cvičení také na chvíli nejednat intuitivně a naplno se snažit využívat analytické myšlení a vnímat jednotlivá data, která vás dovedou k pravdě nebo lži.

Závěrem mohu říci, že pokud jdete na tento kurz s očekáváním, že se prohloubí vaše znalosti v oblasti komunikace verbální i neverbální, v rámci zaměstnání, kde komunikujete denně s kandidáty, ale i klienty, nebo chcete vidět lež ve svém osobním životě, pak tento za absolvování stojí.

Nejbližší termín kurzu Anatomie lži pro HR: Posouzení emocí podle Paula Ekmana je 27. dubna 2017.

#LezMaKratkeNohy