Osm chyb při přijímání zaměstnaců

Špatné rozhodnutí o přijetí nového zaměstnance může firmu stát mnoho, ať už půjde o čas, peníze, školicí zdroje nebo psychickou energii. Článek proto uvádí nejdůležitější náborové chyby. Jen správně vedený nábor pracovních sil pomůže vybudovat silnou, zdravou, produktivní a konkurenceschopnou organizaci.

- Nedostatečné (nebo žádné) prověřování uchazečů. Jen předběžným prověřováním uchazečů může firma zjistit, zda opravdu mají požadované znalosti a zkušenosti nebo vyřadit ty, jejichž představa platového ohodnocení přesahuje možnosti firmy. Ověří, zda by případný zaměstnanec zapadal do firemní kultury.

- Nedostatečná (nebo žádná) příprava na pohovory. Ani náboráři nebo jejich zaměstnavatelé by nejspíše bez plánu nevybrali školu pro své děti nebo se nepustili do nového projektu. Proč tedy firmy věnují tak málo prostoru přípravě přijímacích pohovorů?

- Hodnocení uchazeče pouze na základě pohovoru. Náboráři by měli předpokládat, že jim uchazeči u pohovorů budou říkat to, co chtějí slyšet, protože jednoduše chtějí získat místo.

- Zaměření pohovoru pouze na mluvení. Každý pohovor by měl zahrnovat více než otázky a odpovědi. Náborář může provést uchazeče po firmě a sledovat jeho reakce nebo jej podrobit praktickému testu.

- Ocenění „osobnosti“, nikoli pracovních dovedností a zkušeností. Zaměstnance je třeba přijímat jako různé osobnosti, kteří budou schopni pracovat s různými osobnostmi kolegů a zákazníků, nikoli pouze podle toho, zda se jejich chování při pohovoru podobá vašemu.

- Neschopnost vyčlenit kritické pracovní dovednosti během testování a diskuse. Je třeba umět určit dovednosti, které budou zapadat do dovedností ostatních zaměstnanců a zákazníků.

- Malá základna uchazečů. Nepřijímejte někoho jen proto, že právě nemáte k dispozici uchazeče s potřebnými dovednostmi a zkušenostmi.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR