Osm náborových chyb od žádosti po pohovor

Rozhodnutí náborářů vedoucí k přijetí nevhodných osob okrádají organizace o čas, školicí zdroje a psychickou energii. Článek proto shrnuje osm základních chyb, kterým je třeba se při náboru vyhnout. Přijetí těch správných zaměstnanců pak pomůže organizaci vyvíjet se v silnější, zdravější, produktivnější a konkurenceschopnější. Toto jsou zmíněné chyby:

- neprovádění předběžného třídění uchazečů,
- neschopnost připravit uchazeče na přijímací pohovor,
- neschopnost připravit přijímací pohovor,
- hodnocení kandidáta pouze na základě pohovoru,
- pohovor, při němž se pouze mluví,
- hodnocení domnělé osobnosti uchazeče, nikoli jeho dovedností a zkušeností,
- neschopnost rozlišovat kritické dovednosti pro danou práci (na základě testování a diskuse),
- malá skupina uchazečů.
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR