Otázky pro pohovory na místa HR business partnerů

Poptávka po strategických HR business partnerech na trhu roste. Firmy totiž již pochopily, že nestačí vyhlásit novou organizační strukturu a změnit názvy pracovních pozic dosavadních specialistů HR.

Ilustrační snímek

Jak si tedy ověřit, že uchazeč o pozici HR business partnera, který právě sedí před vámi, je ten pravý? Položte mu otázky, které doporučuje HR Development Blog:

Už jste někdy vybudovali strategii řízení talentu pro podporu obchodní strategie nějaké organizace? Jaký přístup jste (byste) zvolili? S kým jste (byste) spolupracovali? Jak jste (byste) měřili úspěch? Čeho jste (byste) dosáhli?

Cílem této otázky je odhalit, zda uchazeč rozumí strategii firmy pro blízkou budoucnost, dokáže prakticky zhodnotit stav talentů ve firmě a identifikovat klíčové mezery. Dále je třeba zjistit, jak dokáže spolupracovat s různými lídry v organizaci, navrhovat řešení pro odstranění mezer a vytyčit způsoby měření úspěchu svých projektů.

Popište situaci, kdy jste zastávali nepopulární názor, který podle vás představoval důležitou strategii pro firmu, a dokázali jste o tom přesvědčit ostatní. Jak jste to udělali a čeho jste tím dosáhli?

Cílem této otázky je zjistit, zda je uchazeč schopen jednat strategicky a nikoli pouze takticky, jak bylo do nedávna v HR zvykem. Ukáže tak svou znalost ekonomických a dalších trendů v příslušném oboru působnosti firmy. Ukáže se také, zda si věří, je iniciativní, umí riskovat a ovlivňovat druhé, přičemž vychází z obchodních ukazatelů.

Popište svůj přístup k řízení práce, kterou zastává HR business partner – od strategické po taktickou. Jaké procesy a zdroje používáte? Jak poznáte, že se soustředíte na správně věci a přinášíte správné výsledky?

Cílem této otázky je získat přehled o schopnosti uchazeče určovat si priority a řídit čas. Měli byste se také dozvědět, jaké nástroje používá pro řízení projektů a komunikaci s manažery a zda dokáže jednat proaktivně. Samozřejmostí je otevřený postoj ke zpětné vazbě.

-kk-

Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent
Zobrazit přehled článků ze zdroje Designs on Talent - HR Development Blog