Outplacement - důležitý je hlavně citlivý přístup

Pojem outplacement je dalším přejatým termínem, který si postupně nachází místo v českém personalistickém světě. Znamená péči, kterou firma věnuje odcházejícím zaměstnancům.

Důvodů takové péče může být hned několik:
- Prvním z nich může je obyčejná slušnost. Zaměstnanci u firem pracují často i několik desítek let, takže si firma může dovolit vynaložit nějaké prostředky na jejich další začlenění do pracovního procesu, pokud už o jeho služby nemá zájem.
- Ochrana značky - značka je velmi cenným majetkem firmy a její image může výrazně ovlivnit konkurenceschopnost. Zákazník si rozmyslí, jestli využije služeb firmy s dobrým image (tedy i s dobrým přístupem k zaměstnancům), a nebo firmy s přístupem lhostejným.
- Atmosféra ve firmě a spokojenost zaměstnanců, kteří zůstávají. Ti vidí, že je o jejich bývalé kolegy postaráno a mají pocit, že pracují pro zaměstnavatele, kterému na nich záleží. 

Po outplacementových službách pravděpodobně sáhne zejména velká firma s uznávanou značkou, která svými produkty oslovuje na vyrovnaném trhu širokou cílovou skupinu. Jak vypadají služby, které může firma pro své zaměstnance zajistit? Hlavní charakteristikou je komplexnost - outplacement je v podstatě forma psychosociální intervence a zahrnuje působení v různých oblastech.

Proškolení managementu, který se bude na outplacementu podílet. Forma sdělení výpovědi není jednoduchá věc a může mít dopad na duševní pohodu propouštěného, stejně jako na propouštějícího manažera. V zájmu firmy je, aby co nejvíce zmírnila nepříjemnost průběhu celé akce a pečovala o obě strany tak, aby byl dopad na duševní pohodu co nejmenší.
Důležité je také nastavení procesů, pomocí kterých se propouštění odehrává. Lze si snadno představit dopad na image firmy, jejíž několik desítek zaměstnanců jednoho rána zjistí, že dveře jejich oddělení jsou zamčené a oni jsou za přítomnosti ochranky vykázáni z objektu dosavadního zaměstnavatele. Efektivní je naopak forma, kdy zaměstnavatel reorganizuje své pobočky a přenáší část činnosti do jiného města, přičemž zaměstnancům dává na výběr, zda budou dojíždět či nikoli. Díky tomu má zaměstnanec pocit, že se mohl sám rozhodnout, zda za nepříznivých podmínek v práci pokračovat, a změnu zaměstnání vnímá jako akt vlastní vůle a pod vlastní kontrolou.

Nabídka nových  pracovních míst, ať už v rámci firmy nebo jinde. Firma má možnost využít služeb personálních agentur, nebo hradit poplatky spojené se změnu pozice. Může se také postarat o vytvoření speciální databáze firem, které nabízejí podobné pozice, nebo o akci na zjištění aktuální nabídky na trhu práce. Tímto způsobem se často podaří zajistit místo i pro několik desítek procent propouštěných zaměstnanců.

Největším požadavkem pro působení v této oblasti outplacementu je kromě vysoké profesní kompetence hlavně již zmíněná slušnost a citlivý přístup ke všem zúčastněným - bez toho se outplacement mine všemi účinky, které si od něj slibujeme.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz