Outplacement nabývá na síle a důležitosti

Outplacement nabývá na síle a důležitosti

Na současném trhu práce se prosazují dva zásadní trendy. Ke snižování stavu zaměstnanců v jednotlivých společnostech dochází sice méně často, lidé však přesto přicházejí o práci především v důsledku fúzí a akvizicí.
Zároveň se zvyšuje povědomí mezi manažery lidských zdrojů o tom, že poskytování asistenčních služeb propuštěným zaměstnancům je inteligentním a strategicky výhodným řešením.

Outplacement přestává být chápán jako hezké gesto, vyjádření slušnosti či dobré vůle a začíná se uplatňovat jako nezbytná součást podnikatelské praxe. Důvody tohoto vývoje zahrnují například vzestup počtu soudních sporů o protiprávní vypovězení pracovního poměru a další formy odvetných kroků, stále větší problém udržet si zaměstnance nebo veřejně budovat dobrou image společnosti.

Trendy jasně ukazují na potřebu pomáhat společnosti chránit se před odvetnými akcemi některých bývalých zaměstnanců, udržet si nejschopnější pracovníky, vytvářet a udržovat kladný obraz na veřejnosti a co nejúčinněji pomáhat propuštěným pracovníkům nalézt východisko. Dosahování těchto cílů však vyžaduje nové a vynalézavé přístupy a strategie. Poradenské firmy proto vytvářejí individuální programy outplacementu tak, aby organizacím umožňovaly udržovat správnou strukturu pracovních sil bez ohledu na to, jak si zrovna stojí ekonomika.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz