Outplacement pro velké podniky

Zaměstnanci velkých podniků ohrožení nebo postižení ztrátou zaměstnání mají naději na komplexní pomoc v orientaci na trhu práce. Za tímto účelem vypracoval totiž Ústav podnikového vzdělávání Českých drah, a. s., spolu s dalšími 14 partnery projekt Outplacement pro velké podniky. Většina velkých společností na našem trhu, již určitou formu outplacementu nabízí. Tento projekt by však měl přinést metodiku komplexního outplacementu, například ve spolupráci s regiony, která dosud neexistuje.

V pilotní fázi projektu by měl proběhnout průzkum spokojenosti zaměstnanců s personální politikou zaměstnavatelů. Bude také zřízeno Centrum pro podporu zaměstnanců v Ústeckém kraji, které se bude soustředit na poradenství, vzdělávání a rekvalifikaci. Provozování takových center by mělo pomoci snížit počet uchazečů na úřadech práce z podniků, které projdou restrukturalizací, nebo alespoň ke zkrácení podpůrčí doby.

Pilotní fáze projektu bude trvat tři roky a stát 34 milionů korun. Náklady budou hrazeny prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Počáteční testovací období je určeno především pro zaměstnance Českých drah, a. s., v Ústeckém kraji. Předpokládá se ale, že výstupy poslouží pro potřeby dalších velkých podniků u nás i jinde v Evropské unii.

-kk-

Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika