Pět trendů v náboru pro rok 2019

S končícím rokem 2018 se můžeme podívat, jaké trendy nás v náboru s nejvyšší pravděpodobností čekají v následujícím roce.

Nárůst mezd

Podle CareerBuilder bude i další rok ve znamení nárůstu mezd. Zaměstnavatelé si budou chtít udržet stávající pracovníky, případně nabírat nové, a růst nabízeného platu je jeden ze způsobů, jak těchto cílů dosáhnout. Téměř polovina zaměstnavatelů počítá s tím, že bude v příštím roce nadále zvyšovat platy.

Rozvoj benefitů

Mimo čistě finanční stránku se budou zaměstnavatelé i nadále snažit nalákat pracovníky pomocí benefitů. 31% firem bude hledat možnosti, jak nabídnout pracovníkům slevy u různých partnerů, 1 ze 4 zaměstnavatelů zvažuje za určitých podmínek nabídnout alespoň částečně práci z domova.

Požadavek na ovládání počítačů

Znalost počítačů a moderních komunikačních technologií začne být brzy základním požadavkem u prakticky jakéhokoliv typu práce. Je to dáno technologickým vývojem a tím, že IT technologie zasahují dnes již do téměř všech oblastí lidské práce.

Opouštění stávajících pracovních míst

Nezaměstnanost je nízká, nicméně o kandidáty na vypisované pracovní pozice by neměla být taková nouze. 22% zaměstnanců totiž uvádí, že se v blízké době bude alespoň dívat po jiných pracovních příležitostech.

Sezónní pracovníci

Když nedostačují personální rezervy, musí sahat zaměstnavatelé alespoň po sezónních pracovnících a brigádnících. Nárůst zájmu o tyto krátkodobé zaměstnance bude hlavně v období tradičních sezón, jako je léto nebo naopak vánoční svátky.

 

-mm-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder