Platová historie uchazečů o zaměstnání

Spousta uchazečů o zaměstnání se snaží vyhnout dotazům na svůj minulý plat a mají k tomu dobrý důvod. Většina kandidátů totiž takovou otázku bere zástěrku pro zjištění, jaký plat by si nyní představovali. Jestliže uvedou částku příliš vysokou, neohodnotí sami sebe příliš vysoko? A když příliš nízkou, nebudou považováni za příliš horlivé diletanty?

Platová historie ukáže finanční postup kandidátovy kariéry nebo dosavadní praxe. Je jedním z prvních prověřovacích nástrojů a může pomoci dát dohromady komplexnější obraz kandidátova dosavadního profesního života.

„Natvrdo“ se zeptat na uchazečův současný či minulý plat ale není nejlepším způsobem, jak tuto informaci získat. Lepší je naslouchat jim, dozvědět se co nejvíce o jejich potřebách a potom mluvit o příležitostech.
Klaďte kandidátovi hodně otevřených otázek a snažte se oklikou dostat k platovým záležitostem.
Když uchazeč začne mluvit o svých minulých zaměstnáních, je to pro vás příležitost komentovat to například slovy: „Doufám, že vám za to dobře platili...“ a podobně.

Jak zjistit, jestli kandidát mluví o své platové historii pravdu?
Musíte se spolehnout na důmyslnou techniku pokládání otázek a odkrývat nesrovnalosti v příběhu kandidáta. Můžete se ho také zeptat, jakých úspěchů dosáhl, v jakých ambiciózních projektech se angažoval (pokud to už neuvedl v životopisu) a pak tyto informace porovnat s poskytnutou platovou historií - získáte tím komplexnější obraz, na kterém lze nesrovnalosti snáze hledat.

Informace o platové historii používejte jen jako jeden z mnoha prostředků jak zjistit, co kandidát může vaší společnosti skutečně nabídnout.

-ds-

Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com