Podávají vám uchazeči pravdivé informace?

Množí se případy, kdy zaměstnavatelé naletí uchazečům o práci, kteří o sobě nepodávají pravdivé informace. Jaké asi bylo překvapení majitelů jedné zahraniční firmy, když zjistili, že do důležité vedoucí funkce přijali vraha, který si odseděl šestiletý trest? Trendem se proto stává ověřování pravdivosti informací podaných zájemci o práci.

Příspěvek se zamýšlí nad otázkou legality takového počínání a nabízí několik užitečných tipů.

Dobrým zdrojem informací může být bývalý zaměstnavatel. Najmout si profesionální agenturu, která dostupné informace prověří, je sice účinné, ale také nákladné.

Abychom předešli obžalobám kvůli diskriminaci nepřijatých uchazečů, je dobré vésti důkladnou dokumentaci o přijímacím řízení a důvodech odmítnutí zájemců. Kvůli stále častěji zdůrazňované ochraně soukromí zaměstnanců je také důležité, oznámit uchazečům předem, že o si vedete záznam o jejich důvěryhodnosti, nechte si potvrdit jejich souhlas podepsáním smlouvy. Také při ústním či telefonickém pohovoru jeho průběh pečlivě dokumentujte.


**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: Management First - články z oblasti managementu, marketingu, IT a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management First