Potřebujete počítačového trenéra?

Podniky závisí více než kdy předtím na efektivním využití softwarových aplikací svými zaměstnanci. Předpoklad, že zaměstnanci přicházejí plně vycvičeni pro používání nejběžnějších programů, není úplně správný. Nové verze softwaru se navíc rychle rozvíjí a je obtížné neustále aktualizovat softwarové dovednosti zaměstnanců. Proto je vysoká poptávka po interních školitelích softwaru. Když přijde na jejich přijímání, čelí společnosti problému nalezení vhodného jedince a jeho přijetí do trenérské funkce.

Kandidáti na takovou pozici by měli mít určité interpersonální dovednosti, příjemné vystupování, správné vyjadřování, schopnost psát příručky, návody apod., také by měli být dobrými posluchači a být schopni se prezentovat. Měli by umět dělat několik věcí najednou, měli by se zajímat ve výuce o nové věci a hlavně mít zkušenosti se softwarovými aplikacemi. Hledat vhodného člověka můžete jak vně vaší společnosti, tak uvnitř. Nejdůležitějším faktorem celého přijímacího procesu je pohovor s kandidáty. Kromě jednotlivých otázek na jejich zkušenosti a názory by měl zahrnovat i 5-10 minutovou ukázku výuky, hraní rolí a popis výcvikových situací, se kterými mají uchazeči zkušenost.
-ba-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine