Pracovní posudek

Někomu může spojení „pracovní posudek“ připomínat totalitní minulost, správný pracovní posudek od správné osoby však lidem pomáhá i dnes otevřít dveře do nového zaměstnání. U přijímacího pohovoru nezřídka padají otázky typu: „Máte reference?“ nebo „Kdo může potvrdit vámi uvedená fakta?“ Proto je vždy dobré myslet na reference ještě před tím, než opustíme zaměstnání.

Podle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci posudek do 15 dnů od podání žádosti, nikoli však dříve, než v době dvou měsíců před skončením jeho pracovního poměru. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Posudek tak může být stručnou zprávou, ale i souborem několika materiálů. Pokud nesouhlasíte s obsahem pracovního posudku, máte právo se do tří měsíců od obdržení posudku obrátit na soud, aby zaměstnavateli uložil posudek náležitě upravit. Pracovní posudek je dobré mít u přijímacího pohovoru a během pohovoru jej přiložit k ostatním dokladům.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz