Předběžný telefonický pohovor není od věci

Personalisté, kteří musí prověřit několik uchazečů o stejnou pracovní pozici za jediný den, se často na pohovor nestihnou správně připravit. Proto spíš spoléhají na svůj „šestý smysl“ a doufají, že se jim podaří intuitivně přijmout toho nejlepšího. Tento přístup je však nesprávný – právě dobře načasovaná a naplánovaná příprava může firmě ušetřit mnoho peněz.

Popularitu si v poslední době získávají předběžné telefonické pohovory. Ty jsou výhodné jak pro uchazeče, tak pro personalistu – stane se například, že člověk nemá čas dostavit se k pohovoru osobně. Personalisté se také díky předběžnému telefonickému pohovoru rozhodují objektivněji – nejsou natolik ovlivněni prvním dojmem. Telefonický pohovor by měl obsahovat otázky týkající se kvalifikace uchazeče a toho, co od dané pracovní pozice očekává.

Účelem telefonického pohovoru je především předběžný výběr, tedy rozhodnutí o tom, zda se má dotyčný uchazeč dostavit i k pohovoru osobnímu. Telefonický pohovor nemusí být dlouhý – obvykle postačí maximálně půlhodina. Otázky, které personalista uchazeči klade, mohou vypadat například takto:
* „Popište mi svou dosavadní pracovní pozici.“
* „Jaký byl váš nejlepší pracovní zážitek? Co vás osobně po pracovní stránce naplňovalo?“
* „Co od nového zaměstnání očekáváte?“
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com