Proč se vám hlásí jen nepoužitelní uchazeči o práci?

I když to v současné ekonomické situaci může znít paradoxně, řada firem se stále potýká s problémem obsazení volných pracovních pozic. Článek radí znovu zvážit přístup k náboru a upozorňuje, proč firmy nejčastěji nezískají uchazeče, které potřebují.

- Problém není v pracovním místě, ale v inzerci. Možná nazýváte danou pozici tak, že jí nikdo nerozumí. Možná neuvádíte dostatek informací o náplni práce nebo inzerujete na špatném místě.

- Vaše značka je pro uchazeče záhadou. Každá firma by měla pracovat na tom, aby dokázala přilákat pozornost uchazečů a byla atraktivním zaměstnavatelem.

- Vaše značka je záhadou pro vás. Měli byste naslouchat tomu, co o vás říkají uchazeči o práci i současní zaměstnanci a aktivně budovat svou značku. Velký prostor dnes nabízejí sociální média.

- Nabízíte nevyhovující platové ohodnocení. Značná část zaměstnanců odchází za vyšší finanční nabídkou. Je proto zásadní orientovat se ve výši a podobě zaměstnaneckých odměn v dané oblasti.

- Znesnadňujete ucházení o práci. Uchazeče spolehlivě odradí nefunkční odkaz s možností odpovědi na inzerát a příliš dlouhý proces přihlašování. Zajímejte se, kdy přesně se uchazeči rozhodují neucházet o vaše místa, a  snažte se daný problém odstranit.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder