Program zaměstnaneckých referencí - proč a jak

Uvažujete o tom, že ve vaší společnosti zřídíte program doporučování nových zaměstnanců prostřednictvím referencí vašich stávajících zaměstnanců? Pak pro vás může být užitečné následující shrnutí důvodů, proč tzv. Employee Referral Program zavádět, které původně zveřejnil RecruitLoop Blog. Najdete v něm i doporučení, jak motivovat zaměstnance k účasti v tomto programu.

Proč Employee Referral Program?

1. Uspoříte náklady

Ve srovnání s cenami za inzerci a personální agentury jsou náklady na tento program velmi nízké, zvláště pokud budete zaměstnance za jejich doporučení odměňovat nefinančně.

2. Posílíte značku

Zaměstnanci budou rozšiřovat povědomí o vaší značce ústně i na sociálních sítích. Pokud je dokážete nadchnout, budou vaše dobré jméno šířit velmi aktivně.

3. Získáte kvalitnější uchazeče

Úvodní screening uchazečů budou provádět sami vaši zaměstnanci, kteří předem vyřadí lidi, kteří by k vám nezapadli.

4. Zvýšíte morálku

Aby zaměstnanci mohli doporučovat kvalitní uchazeče, budou se muset dozvědět více o firmě a jejích úspěších. To pro ně bude motivací, aby sami zůstali a zlepšovali se.

Jak na Employee Referral Program?

  • Zapojte všechny zaměstnance firmy.

  • Neurčujte účastníkům programu počty referencí, které musejí poskytnout.

  • Zajistěte, aby celý proces byl co nejjednodušší.

  • Poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu ke všem doporučením, i když nebudou vyslyšena.

  • Veřejně oceňujte poskytovatele úspěšných doporučení.

  • Odměňujte je finančními či nefinančními odměnami.

  • Vzdělávejte zaměstnance v tom, jak poskytovat kvalitnější reference.

-kk-

Zdroj: RecruitLoop Blog - blog věnovaný recruitmentu na stránkách společnosti RecruitLoop
Zobrazit přehled článků ze zdroje RecruitLoop Blog