Projekt WAIT-IN pomůže končícím zaměstnancům znovu rychle najít práci

Wait-in.cz

Jedinečný systém řešící outplacement umožňuje zajistit nové zaměstnání ještě před skončením pracovního poměru v předchozí firmě

Wait-in.cz

Po nedávném spuštění pracovního portálu WANTED-IN, který usnadňuje hledání zaměstnání na základě referencí, přichází agentura WORK-IN s dalším projektem. Druhým „W“ se pyšní unikátní systém outplacementu s názvem WAIT-IN. Nově spuštěný projekt se soustřeďuje především na zaměstnance, kteří v dohledné době ukončí se svým zaměstnavatelem pracovní poměr.

I přes klesající nezaměstnanost, která v lednu 2016 činila 6,4 % je stále 467 403 lidí v ČR bez práce. Kromě dlouhodobě nezaměstnaných se zvýšil i počet Čechů, kteří z nějakého důvodu ukončili pracovní poměr a nedaří se jim najít rychle plnohodnotnou alternativu výdělku. To začal řešit právě projekt WAIT-IN, který bude podle předpokladů atakovat pozici jednoho z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů.

Stejně jako v případě pracovního portálu WANTED-IN sází nový projekt WAIT-IN na doporučení, které je dlouhodobě vnímáno jako klíčový faktor při rozhodnutí o přijetí do zaměstnání. V případě, že zaměstnanec ve firmě nemá dostatečné uplatnění a blíží se ukončení pracovního poměru, doporučí jej zaměstnavatel ostatním zaměstnavatelům v rámci interfiremní databáze. Tato databáze má podrobné vyhledávací parametry a propojuje pouze přímé zaměstnavatele.

„Projekt má za cíl podpořit zaměstnanost v České republice a co možná nejvíce lidem usnadnit plynulý přechod mezi zaměstnáními, aby si mohli udržet svůj životní standard“, říká Adéla Hloušková, jednatelka společnosti WORK-IN, která projekt WAIT-IN realizuje.

Další novinkou, kterou nový projekt přináší, je „pronájem“ zaměstnanců. V případě, že zaměstnavatel cítí, že pracovník v jeho firmě nemá plné využití, může jej v rámci WAIT-IN doslova pronajmout partnerské společnosti. Jedná se tak o zaměstnanecké hostování, které je možné spatřit například v oblasti sportu. WAIT-IN tím pádem umožňuje využít plně kapacitu a schopnosti pracovníka na více místech a zároveň mu tak zprostředkuje získání nových pracovních zkušeností.

„WAIT-IN se v rámci pracovního trhu snaží vytvořit ideální prostředí, které propojí všechny tři zainteresované účastníky. Na jedné straně je to končící zaměstnavatel, který nabízí svému zaměstnanci benefit v podobě prokazatelných referencí, firma, která na základě právě tohoto doporučení pracovníka přijímá a samozřejmě samotný zaměstnanec. Právě jemu jsou společnosti podílející se na projektu WAIT-IN schopny zajistit férové jednání, které je v rámci ochrany osobních dat zajištěno v souladu se zákonem.“