Průvodce po referencích

Při ověřování referencí je důležitá připravenost, důkladnost a soudržnost. Už na počátku přijímacího procesu kontaktujte několik referujících u každého kandidáta. Nejefektivnější cestou k získání užitečných informací je telefon. Kontaktovaní lidé však obvykle nebývají dychtiví informace vám poskytnout, mají spoustu vlastní práce, proto buďte trpěliví. Zůstaňte organizovaní a vše si pečlivě zaznamenávejte. Někteří odborníci se domnívají, že prověřování referencí by nemělo být záležitostí personálního oddělení, ale spíše někoho, kdo se účastní řízení a supervize. Mezi manažery existuje přirozené spojenectví a díky tomu mohou získat užitečnější informace. Konečné rozhodnutí ovšem záleží na každé jednotlivé společnosti. Prověřování referencí lze také outsourcovat a získat tím významné úspory a výhody.

U každé reference je důležité identifikovat a dokumentovat hloubku osobních vědomostí referujícího o uchazeči. Koho kontaktovat?

- Současného zaměstnavatele – nejlepší uchazeči jsou zaměstnaní a jejich zaměstnavatel neví, že se ucházejí o jinou práci. Proto se raději těmto kontaktům vyhněte.

- Bývalé zaměstnavatele

- Sezónní pracovník – pokud pracoval uchazeč sezónně nebo zakázkově, bude to vyžadovat trochu detektivní práce.

- Manažery, ne HR – oddělení lidských zdrojů vyvinula restriktivní politiku odpovídání na referenční žádosti, poskytují jen základní údaje o zaměstnancích.

- Jmenované doporučení – poskytl je sám uchazeč, očekávejte příznivé informace.

- Nejmenované reference – od lidí, se kterými víte, že uchazeč pracoval, včetně několika současných spolupracovníků.

A na co se ptát? Na docházku a dochvilnost, komunikační dovednosti, interpersonální dovednosti (jak vychází s nadřízenými, kolegy a zákazníky), vůdcovské dovednosti, samostatnost, kreativitu, iniciativnost, celkovou pracovní etiku, plat a benefity, důvody odchodu.

-ba-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com