Reference zaměstnanců pro interní nábor

Ilustrační snímek

Většina zaměstnavatelů ví, jak velký přínos mají doporučení stávajících zaměstnanců na nové potenciální zaměstnance. Využívají je však spíše pro externí než pro interní nábor, a to je chyba. Tvrdí to alespoň světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Ve svém článku na serveru ere.net shrnul výhody využití referencí pro interní nábor a také pět akčních kroků pro zavedení programu interních referencí.

Proč využívat reference zaměstnanců pro interní nábor?

 • Většina současných programů interního náboru potřebuje zefektivnit.

 • Získáte více interních uchazečů o volné pozice.

 • Interní nábor je levnější.

 • Obsazování volných pozice zevnitř firmy zvyšuje retenci zaměstnanců a přispívá k jejich dalšímu rozvoji.

 • Najdete uchazeče s vysokým potenciálem, kterých byste si jinak nemuseli všimnout, protože nejsou v nejviditelnějších pozicích.

 • Najdete uchazeče s vysokým potenciálem, kteří by se sami neodhodlali přihlásit.

 • Můžete posílit diverzitu svých týmů.

 • Zvýšíte povědomí o tom, která místa jsou ve firmě volná.

 • Můžete podpořit nábor napříč obchodními jednotkami.

 • Nemusíte mít tým náborářů specializovaných na interní nábor, protože je nahradí ostatní zaměstnanci.

Jak využít reference zaměstnanců pro interní nábor?

 1. Ujasněte si, zda bude váš program interních referencí samostatný, nebo bude fungovat pod křídly programu externích referencí, který už u vás existuje.

 2. Vyberte odměny pro zaměstnance, jejichž doporučení povede k úspěšnému náboru. Nemusí to být nic nákladného, zjistěte si však předem, co vaše zaměstnance potěší.

 3. Určete, kteří zaměstnanci budou moci doporučovat. Definujte pravidla pro zapojení a vyloučení konkrétních skupin zaměstnanců.

 4. Zaměřte se také na to, jak minimalizovat riziko, že vám zaměstnanci budou doporučovat své přátele, kteří ve skutečnosti nemají potřebné znalosti a dovednosti. Vyžadujte, aby zaměstnanci specifikovali svůj vztah k doporučovaným a ručili za jejich kvalitu.

 5. Připravte na řešení situace, kdy vám dva nebo více zaměstnanců doporučí tutéž osobu. Rozhodněte se, zda budete odměnu dělit, nebo zda se bude týkat jen prvního v pořadí.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net