Sejde z očí, sejde z možnosti ušetřit

Zaměstnavatelé se mohou připravovat o zásadní obchodní příležitosti, neudržují-li vztahy s bývalými zaměstnanci. Současné ekonomické klima jim nabízí řadu příležitostí k uznání hodnoty mobility zaměstnanců a zvážení vztahů s odcházejícími zaměstnanci. Tvrdí to alespoň profesor managementu na Melbourne Business School Ian Williamson.

„I když ekonomické podmínky podporují snižování stavů v organizacích na celém světě, měli by zaměstnavatelé začít uvažovat o svém sociálním kapitálu šířeji. V této době totiž není výjimkou, že se zaměstnanci vracejí, byť jako smluvní partneři, a může nastat i situace, že budou přijati zpět, až se ekonomika stabilizuje," říká Williamson.

Hodnota bývalých a současných zaměstnanců se podle něho netýká jen kalkulace nákladů, ale také znalostí a společenských podmínek. Udržením kontaktu s bývalými zaměstnanci a formováním pozitivních pout mohou firmy vytvářet nové obchodní vztahy, sdílet znalosti a myšlenky.

Pro firmy je dnes stěžejní, aby dokázaly správně řídit odchody zaměstnanců. Pokud se jim to podaří, mohou tak paradoxně posílit své vztahy s odcházejícími zaměstnanci. Podle Williamsona jsou velmi efektivní programy pro bývalé zaměstnance, které začínají vybudováním databáze a sítě kontaktů. Zaměstnavatelům to může pomoci snížit náklady na nábor, bude-li existovat možnost opětného přijetí bývalých zaměstnanců v budoucnosti nebo získání referencí z jejich úst.

-kk-

Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader