Šest kroků, jak přijmout vždy ty nejlepší

- Nabízejte pozice atraktivním způsobem. Tradiční popis pozice uvádí dovednosti, kvalifikace a zkušenosti. Není správným marketingovým nástrojem a nepředvídá dostatečně potenciál pozice. Popis pozice by se měl soustředit na to, co se zde člověk naučí, co bude dělat a kým se stane.

- Kariéra versus kompenzace. Inzerce by měla jasně klást důraz na výzvy pozice a na to, čeho může člověk ve firmě dosáhnout a také jaké bude mít příležitosti pro růst. Když se náboráři poprvé zkontaktují s uchazečem, musí být kladen důraz na to, aby uchazeč jasně zhodnotil vaši příležitost jako posun ve své kariéře, nikoliv jen jako další placenou práci nebo příležitost pracovat blízko domova.

- Strategie ranního ptáčete. Ve světě Webu 2.0 je třeba dobře porozumět systému marketingových technik, které používají vyhledávače. Součástí toho je napsání atraktivního popisu pozice, který lze snadno vyhledat.

- Umožněte uchazečům jen sondovat. Většina náborových procesů a stránek zaměřených na kariérní příležitosti je navržena na základě toho, že uchazeč je připraven se přihlásit do výběrového řízení na specifickou pozici. To je však chybný předpoklad. Nejlepší lidé se často pouze dívají a porovnávají možnosti. Proto je dobré netlačit příliš na pilu: manažeři by měli být ochotni si nezávazně promluvit nebo se setkat a stránky by měly umožňovat chat s náborářem v reálném čase.

- Pohovor jako tajná zbraň. Primární účel pohovoru je nábor uchazeče, nikoliv jen posouzení jeho kompetentnosti. Když se to dělá pořádně, posoudíte přesněji i kompetentnost a motivaci uchazeče, je to ale druhotný efekt. Součástí toho by mělo být využít pohovor k vyhledání mezer v dovednostech uchazeče s tím, že je vaše pozice zaplní. Pokud budou příliš velké, znamená to, že je uchazeč pro pozici nedostatečně kvalifikován, pokud jsou nedostatečné, pak nemusí mít smysl pozici přijmout.

- Hodnocení a konkurence. Zatímco z hlediska firmy je důležité hodnotit uchazeče z různých pohledů, je stejně důležité pro uchazeče hodnotit různé příležitosti z různých pohledů. To lze formalizovat třeba tak, že uchazeči pošlete formulář srovnávající vaši pozici s dalšími, které zvažuje, včetně jeho současné. Pokud vaše nabídka představuje pozitivní dlouhodobý kariérní krok vpřed, pak by měla vyhrát bez nutnosti kompenzace jako dominantního kritéria.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net