Špatně vybraného zaměstnance nevyškolíte

Uchazeči o zaměstnání se v rámci pohovorů stále častěji dotazují, jaké možnosti vzdělávání jim firmy mohou nabídnout. Firmy by se proto měly smířit s tím, že v dnešní době již zdaleka vždy neuspějí s heslem, že nenabízejí výuku, ale práci a uchazeč ji buď může přijmout, nebo ne. Na druhou stranu by si však měly také uvědomit, že ne každý uchazeč dotazující se na vzdělávání má o vzdělávání skutečně zájem. Někteří uchazeči mají jednoduše pocit, že by měli projevit zájem, i když ho ve skutečnosti nemají, aby na pohovoru udělali lepší dojem.

Každopádně, většina uchazečů o zaměstnání se opravdu zajímá o to, zda jim zaměstnavatel může nabídnout dlouhodobě přínosnou kariéru. Firmy by proto do budoucnosti měly počítat s plány rozvoje zaměstnanců, které pomohou zdokonalovat zaměstnance na všech úrovních. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že ani nejlepší školení nedokáže pomoci zaměstnancům, kteří byli přijati i přesto, že jim chybí talent a inteligence. Raději by proto firmy měly nejprve investovat více prostředků do správného výběru zaměstnanců než později do školení zaměstnanců bez základních předpokladů pro výkon své práce.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups