Specifika náboru bývalých zaměstnanců

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v určitých oborech posiluje zájem firem znovu přijímat bývalé zaměstnance, s nimiž měly dobré zkušenosti. Přijímání zaměstnanců, kteří již ve firmě v minulosti pracovali, má však i určitá rizika. Na jednu stranu už znají firemní kulturu, mnohé zaměstnance a klienty. Nebudete je tedy muset školit jako úplné nováčky. Na druhou stranu se však od doby, kdy odešli, mohlo hodně změnit u nich i u vás.

Vy můžete mít jiná pravidla a postupy a oni jiný přístup k práci než dříve. Měli byste si také být jisti, že důvody jejich odchodu z firmy již pominuly. A velmi důležité je i to, jak staronové kolegy přijmou stávající zaměstnanci. Pokud se opravdu rozhodnete přijmout bývalé zaměstnance zpět, musíte to svým lidem umět vysvětlit.

Následující praktické tipy, jak efektivně přijímat bývalé zaměstnance, publikovala na serveru Careerbuilder.com personální agentura Robert Half International.

1. Přistupujte k bývalým zaměstnancům stejně pečlivě jako k neznámým uchazečům o práci

Poctivě prověřujte jejich dovednosti a také reference. Zaměřte se na to, co dělali po odchodu od vás a jak se dále rozvíjeli v oboru. Otevřeně se ptejte, co si myslí, že jim můžete nyní nabídnout.

2. Nemyslete si, že jim nebudete muset nic vysvětlovat

Počítejte s tím, že ani bývalí zaměstnanci nebudou všemu rozumět hned. Seznamte je s tím, kdo bude jejich nadřízeným, jak budou hodnoceni a jak se změnily odpovědnosti na pozici, kterou mají znovu zastávat. Pověřte některého ze zaměstnanců, aby jim byl k dispozici pro první týdny.

3. Pravidelně kontrolujte, jak si staronoví zaměstnanci vedou

Znovu přijatí zaměstnanci mívají tendenci na nic se neptat, aby nevypadali, že nerozumějí něčemu, co mají znát. Proto je na vás, abyste měli proces pro pravidelné vyhodnocování jejich pokroku. Mluvte s nimi a dejte jim prostor, aby se ptali.

-kk-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder