Správně napsaný životopis je základem úspěchu. S jeho tvorbou pomůže i umělá inteligence

Kvalitně napsaný životopis je prvním a velmi důležitým krokem k získání vysněného zaměstnání. Náboráři jsou při prvotním třídění životopisů zahlceni a každá chyba může znamenat konec nadějí získat vysněné zaměstnání. Existuje návod, jak napsat životopis, aby byl efektivní a upoutal pozornost zaměstnavatele? A jakým chybám se vyhnout?

Ilustrační snímek

Procházení stovek životopisů, to je každodenní práce personalistů, která je čeká na začátku výběru vhodného kandidáta na obsazení pracovního místa. Orientovat se ve stovkách zaslaných životopisů je pro náboráře dost náročné. Proto je velmi důležité, aby byl životopis kvalitně zpracovaný a obsahoval všechny důležité informace.

Při třídění životopisů a následném filtrování kandidátů je důležité uvádět informace, které jsou pro danou pozici relevantní. V prvním kroku hodnotíme kvalifikaci a dosavadní zkušenosti uchazeče. V důsledku nekvalitně zpracovaného životopisu může dojít k vyřazení kandidáta, který by jinak byl na danou pracovní pozici ideální.

Na otázku, jak napsat správný životopis, však neexistuje jednoznačná odpověď. Vždy je třeba k jeho tvorbě přistupovat odpovědně a zpracovat jej tak, aby obsahoval dostatek kvalitních informací, které o uchazeči vypoví vše potřebné. Mnoho portálů nabízí různé druhy šablon pro vytvoření kvalitního životopisu a v poslední době jsou hojně využívány také rozličné typy AI chatbotů. I přes to, že je možné tvorbu životopisu vložit do pomyslných rukou umělé inteligence, je potřeba dodržovat několik základních pravidel. Která to jsou?

 1. Osobní údaje: Začněte životopis uvedením svých osobních údajů, jako je jméno, kontaktní informace a váš profesní titul nebo cíl. Zaměřte se na profesionální prezentaci.
 2. Profesní zkušenosti: Napište stručné, ale výstižné profesní shrnutí, kde popíšete vaše klíčové dovednosti, zkušenosti a kariérní cíle. Předejděte nadměrnému množství nepotřebných informací a buďte přesní.
 3. Pracovní zkušenosti: Seřaďte svá předchozí zaměstnání chronologicky, s důrazem na ty nejnovější. Každou pracovní zkušenost doplňte o název zastávané pozice, jméno společnosti, v níž jste působili, a dobu trvání s krátkým popisem úkolů a úspěchů. Dbejte na jasnost informací a zdůrazněte ty, které jsou pro vaši pozici relevantní.
 4. Vzdělání: Uveďte své vzdělání v chronologickém pořadí. Zahrňte název školy, získaný nejvyšší stupeň vzdělání a roky studia.
 5. Dovednosti: Vyzdvihněte klíčové dovednosti, které odpovídají požadavkům na zaměstnání. Mohou to být technické, jazykové nebo měkké dovednosti. Zvolte ty, díky kterým v daném oboru vyniknete.
 6. Reference: Pokud máte reference, přidejte je na konec životopisu. V opačném případě napište „Reference k dispozici na vyžádání.“

Aby byl životopis efektivní a upoutal pozornost zaměstnavatele, je důležité vyvarovat se několika chyb, které mohou vaše šance na úspěch snížit. Jaké nejčastější chyby můžete při psaní životopisu udělat?

 • Pravopisné chyby: Překontrolujte si gramatiku. Bezchybný text je projevem vaší pečlivosti.
 • Neprofesionální e-mailová adresa: Váš e-mail by měl vypadat profesionálně. Adresy z mládí mohou působit nevhodně.
 • Chyby v kontaktních údajích: Malá chyba v telefonním čísle nebo e-mailu může znamenat ztrátu kontaktu se zaměstnavatelem.
 • Neaktuální informace: Udržujte svůj životopis aktuální, aby reflektoval vaše nejnovější úspěchy a zkušenosti.
 • Délka životopisu: Držte se zlaté střední cesty. Příliš dlouhý nebo příliš krátký životopis může personalisty odradit.
 • Nedostatečný popis předchozích zkušeností: Žádné nebo nedostatečné informace o předchozích zkušenostech působí neprofesionálně a personalisté mohou získat dojem, že nejste dost pečliví.
 • Nevhodné fotografie: Fotografie z dovolené k životopisu nepatří. Pokud máte zájem o novou práci, vyplatí se investovat do profesní fotografie. Tato investice není finančně ani časově náročná, ale určitě se vyplatí.

Pamatujte, že váš životopis je prvním krokem k úspěšné kariéře. Dbejte na formu, kvalitní informace a vyhněte se chybám, které by mohly vaše šance na úspěch zmařit.