Starý známý problém - věková diskriminace

Zaměstnavatelé mají proti zaměstnancům ve věku okolo 50 let předsudky, neuvědomují si však, že tito lidé jsou pro firmu mnohdy větším přínosem než mladší zaměstnanci. Podle průzkumu provedeného ve Skotsku by dokonce téměř 20 % z 2000 dotazovaných firem nezaměstnalo žádného člověka ve věku nad 50 let. Starší zaměstnanci tvoří pouze okolo 1 % personálu těchto firem.

Nastávají však také poměrně dramatické demografické změny. Tzv. „baby-boomers“, narození v 60. letech, se blíží důchodovému věku, zatímco klesá počet mladých lidí, kteří do práce nastupují. Důvodem předsudků, které někteří zaměstnavatelé ve vztahu ke starším zaměstnancům chovají, jsou obavy z malé flexibility a přizpůsobivosti těchto lidí a strach z toho, že starší lidé nebudou schopni držet krok s novými technologiemi.

Odborníci však tvrdí, že zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že starší zaměstnanci bývají oddanější, loajálnější a důslednější, než mladší zaměstnanci, navíc obvykle vydrží v jedné pracovní pozici delší dobu a nemají tendenci odcházet „za lepším“, jako to dělají mladší lidé. Navíc mají děti již odrostlé, a tudíž méně povinností k rodině.

Situace se pozvolna zlepšuje, protože Evropská unie prosazuje zákony, které by měly věkovou diskriminaci vymýtit nebo alespoň omezit. Firmy samy přijímají takové strategie, které umožňují starším zaměstnancům vybrat si, kdy a za jakých podmínek odejdou do důchodu. Zaměstnavatelé ze Skotska a Walesu však, zdá se, tato nařízení ignorují – mimo jiné proto, že jeho dodržování je ve Velké Británii spíše dobrovolné.
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian