Studie: Příčiny odchodu do důchodu v České republice

Ilustrační snímek

Obecná představa o důvodech odchodu zaměstnanců v České republice do důchodu je taková, že hlavní příčinou je zhoršující se zdravotní stav a nepříznivá situace stárnoucích lidí na trhu práce. Ve skutečnosti však většina starších lidí neodchází do důchodu kvůli zdraví ani problémům se zaměstnaností, ale z důvodu dosažení zákonného důchodového věku. Stávají se tak ekonomicky neaktivními, i když mohou nadále pracovat a efektivně vykonávat své zaměstnání.

Ukázal to výzkum think-tanku IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (CERGE-EI) s názvem Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice. Studie přináší první detailní mezinárodní empirické srovnání věku odchodu do důchodu a věkově podmíněné neúčasti na trhu práce na příkladech různých demografických skupin.

Zvyšování věku odchodu do důchodu je na místě

Naše studie dokládá, že zdraví jednotlivců se s věkem zhoršuje mnohem pomaleji, než jak starší lidé odcházejí do důchodu a opouštějí trh práce,“ shrnují autoři studie Jana Bakalová, Radim Boháček a Daniel Münich. Předčasné odchody do důchodu jsou podle nich hlavně důsledkem „institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, sociálním a důchodovým systémem“.

Cílem studie bylo odhalit případná rizika a překážky ve vztahu k rychlejšímu prodlužování zákonného a reálného věku odchodů do starobního důchodu. „Naše analýza neidentifikuje žádná zásadnější rizika vyplývající z dalšího zvyšování věku odchodu do důchodu nad jeho současnou úroveň,“ konstatují autoři.

Originální studie v anglickém jazyce je k dispozici ke stažení zde: A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic

Český překlad si můžete přečíst zde: Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Videozáznam z prezentace studie a následné diskuse můžete shlédnout zde.

-kk-

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) - český nezávislý think-tank
Zobrazit přehled článků ze zdroje Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)