Studie: Ženy se nehlásí na "mužské" pracovní pozice

Ilustrační snímek

Výběr slov do inzerátů s volnými pracovními pozicemi podstatně ovlivňuje to, zda se na příslušnou pozici přihlásí žena nebo muž. Ukázal to alespoň dílčí výzkum německé Technische Universität München v rámci tříletého výzkumného programu s názvem Selection and Assessment of Leaders in Business and Academia v Německu známý pod zkratkou AuBeFühr („Auswahl und Beurteilung von Führungskräften in Wirtschaft und Wissenschaft“).

Studie, do které se zapojilo 260 respondentů, předložila účastníkům fiktivní pracovní inzeráty, mezi nimiž byly i nabídky na stáže pro případné manažerské pozice. Ukázalo se, že pokud inzerát obsahoval větší množství výrazů, které jsou běžně spojovány s muži, byl méně zajímavý pro ženy. Ženy bez ohledu na to, že měly odpovídající kvalifikaci, se méně hlásily na pozice, jejichž popis zahrnoval přídavná jména jako asertivní, nezávislý, agresivní nebo analytický. Větší zájem měly o pozice popsané výrazy jako oddaný, zodpovědný, svědomitý nebo společenský. U mužů se žádné rozdíly s ohledem na výběr slov neprojevily.

„Pečlivá formulace pracovních inzerátů je zásadním předpokladem nejlepšího možného výběru zaměstnanců,“ uvádí vedoucí studie Claudia Peusová. „Pouze odstranit všechny mužsky znějící fráze většinou nedává smysl. Bez snahy profilovat nabídky alespoň tak, aby fráze byly vyvážené, se však organizace připravují o kvalitní uchazečky.“

-kk-

Zdroj: Technische Universität München - technická vysoká škola založená roku 1868 v Mnichově
Zobrazit přehled článků ze zdroje Technische Universität München