Systémy náborového managementu

I v rychle se měnícím světě existují termíny, které přetrvávají překvapivě dlouho. Například v golfu se v USA tyčce stále říká „dřevo“ i když je ze 100% titanu a i o sto let později je Cola stále Colou.

Systémy, které využíváte pro řízení náborového procesu, jsou stále nazývány „vyhledávací systém adeptů“. Přetrvávají od osmdesátých let, přestože se požadavky zákazníků a schopnosti systémů stále vyvíjejí. Jak se ale nástroje a procesy vyvíjejí, stal se z něj termín, který již nepodává přesný popis hodnoty potenciálu dnešních nástrojů. Technologie přináší nové způsoby pro přilákání talentů a nábor. Adepti se vybírají efektivněji a s větší péčí.

Je tedy nadále značná poptávka po elektronických systémech pro vyhledávání adeptů, které by zlepšily administrativní proces.

Pro většinu náborářů je vyhledávací systém klíčový k fungování a efektivitě. Urgence implementovat takovýto systém se v minulých letech jen zvýšila s tím, jak internet usnadnil zájemcům přihlásit se do výběrových řízení touto cestou.

Pokud nemáte zautomatizovaný způsob, jak vyhledávat informace o adeptech, vaše práce bude zřejmě zahrnovat převážně administrativu této činnosti a zřejmě stát většinu vašeho času, který by mohl být investován jinak. Dobrá zpráva je, že již existuje celá řada dobrých a přístupných systému.

Následně je nutné být schopni přejít na další úrovně procesu:

- Integraci systému náborového managementu a firemních náborových stránek.

- Poskytování uživatelsky jednoduchého on-line procesu pro přihlášení se do výběrového řízení.

- Dokázat rychle rozpoznat, zda adept je či není vhodný pro pozici, a to jak individuálně, tak i v porovnání s ostatními adepty.

- Usnadnit náborářům komunikaci a budování vztahů s adepty v rámci náborového procesu.

- Využívat dostupné náborové nástroje pro zvýšení produktivity.

- Vyvíjet schopnost extrahovat data z vašich systémů tak, aby bylo na jejich základě možné rozhodovat.

Změna pohledu na náborový management podporuje posun technologie od pouhé komodity ke konkurenční výhodě. Funkčnost, která byla dříve dostupná jen několika, je nyní široce dostupná. Je čas definovat vaše potřeby a zvažovat a zajímat se o alternativy.

-av-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com