Unavený kandidát je vždycky lepší (a spokojenější) než unavený personalista

Už při náboru můžete mít díky datům řadu unikátních informací a můžete identifikovat potenciál pro skvělé výsledky. Jak? Odpověď přináší Psychodiagnostika a Job Matching. Nejen o tom je článek výkonné ředitelky TCC online, Marty Fabiánové. Dozvíte se také, zda je reálné levně a výhodně obhospodařit všechny uchazeče o zaměstnání tak, aby to mělo přínos jak pro firmu, tak pro samotné kandidáty.

Marta Fabiánová, Managing Director TCC online

Situace na trhu práce se změnila a ze všech stran aktuálně slyšíme, že na trhu není nekonečně mnoho kandidátů a čekat na toho dokonalého je slepá ulička. To je fakt. Na druhou stranu, kandidátů, kteří firmu v rámci výběrového řízení osloví, je přeci jen obvykle dost a všem se věnovat stejnou měrou, dát jim stejný čas a energii, je někdy za hranicemi lidských možností.

Pokud ale někoho zamítnete jen na základě životopisu nebo uspěchaného telefonátu dle checklistu, může to za vámi na trhu zanechávat nepříjemný dojem. A tak je často na jedné straně vyčerpaný personalista nebo manažer a na straně druhé zklamaný kandidát, který se cítí odbytý.

Nehledáme dokonalost, ale optimální „match“

Dalším faktem je, že nehledáme dokonalé kandidáty, ale lidi, kteří si „sednou“ – s firemní kulturou, nároky na pozici, osobností šéfa, dynamikou týmu nebo třeba kompetencemi. Prostě „match“ je to, co nám umožní skutečně excelovat. Ale jak to všechno zjistit během pohovoru, v tom vám ani vybroušené behaviorální interview nepomůže. A assessment centrum? To by bylo super, ale často nemáme tolik času ani zdrojů.

Pomohou psychodiagnostické dotazníky a testy

Z naší zkušenosti může výrazně pomoci zakomponování psychodiagnostických metod do náborového procesu. Sestavu online dotazníků a testů můžete poslat na pár kliknutí klidně všem kandidátům. Ti pak jednoduše dotazníky a testy vyplní. Mohou si vybrat, kdy jim to vyhovuje a výstupy jsou ihned k dispozici. Vše se navíc dá integrovat do stávajících nástrojů, ATS systémů nebo třeba do náborového chatbota. Netříštíte tak pozornost na mnoho aplikací a systémů.

Dokonce můžete pracovat s pokročilými nástroji jako je Job Matching, kdy si předem definujete, které předpoklady, manažerské styly, strategie zvládání stresu a další a další charakteristiky jsou pro danou pozici výhodné. Anebo si optimální profil vyladíte na svou firemní kulturu, klíčové kompetence či hodnoty. Ihned po vyplnění online psychodiagnostiky máte jasnou informaci, na kolik daný kandidát ladí s vašimi očekáváními. Dokonce tak někdy zjistíte, že kandidát se ještě lépe hodí na jinou pozici, kterou máte také otevřenou.

Práce s daty se vám mnohonásobně vyplatí

Měříte si nějak úspěšnost svých lidí na dané pozici? Pak je snadné udělat analýzu, které charakteristiky přispívají k tomu, aby byl právě u vás na dané pozici člověk úspěšný. A mít takovou informaci už při náboru, je často doslova k nezaplacení. Protože čas, který budete věnovat těmto potenciálně nejúspěšnějším kandidátům, se vám zcela jistě mnohonásobně vyplatí.

Multifaktorový osobnostní profil kompetence

Obrázek: Ukázka z výstupní zprávy dotazníku Multifaktorový osobnostní profil od TCC online. Propojení osobnostního profilu kandidáta s ideálně nastaveným profilem v rámci Job Matchingu.

 

Někdy je klíčové doplnit šikovně už existující tým, jakkoliv specifický. Přes týmové výstupy snadno čtete v týmu jako v mapě. V týmu dravců může být vstřícnému altruistovi těžko, tým notorických kreativců může skvěle doplnit strukturovaný dotahovač atd.

 

Shoda s týmem - graf

Obrázek: Ukázka z týmové výstupní zprávy z psychodiagnostiky od TCC online

Psychodiagnostiku jsme implementovali do chatbota

Personalisté i manažeři díky online psychodiagnostice získávají detailní a komplexní informace, které by jinak těžko zjišťovali. A získávají je rychle. Jeden z klientů TCC online např. dokázal zkrátit dobu náboru na polovinu, právě díky implementaci náborového chatbota s integrovanou psychodiagnostikou. Manažeři získali lepší vstupy pro rozhodování, ale také náměty, na co se zaměřit v rámci adaptace i dlouhodobého rozvoje lidí. Pro manažery totiž náborem práce pouze začíná, a skvělé porozumění svým lidem, jejich potenciálu i limitům, je pro ně klíčovou kompetencí.

Díky online psychodiagnostice kandidáti dostávají stejnou šanci ukázat své předpoklady, někdy i pro ně samé doposud nepojmenované. A kromě toho ještě navíc dostávají do ruky vše přehledně zpracované, včetně doporučení, na čem pracovat, co zkoušet a jak.

Zajímavé je, že zpětná vazba od kandidátů, kteří prošli náborovým chatbotem byla, že se po online testování cítí unaveni, jako by absolvovali hodinový (i delší) náročný pohovor. Ale vnímají to současně jako známku kvalitní práce náborářů a manažerů. Cení si zároveň možnosti získat na konci své výstupy v podobě přehledné zprávy, která je i pro ně užitečnou inspirací.

Technologie tak pomáhají paradoxně k osobnějšímu přístupu a skutečně kvalitní práci s lidmi. Manažerům, personalistům, všem.