Ve výběru vzdělávání volíme především podle kvality lektora

Společnost Aluprogress a.s. působí jako dodavatel pro automotive průmysl. Její primární činností je výroba a opracování odlitků z lehkých slitin hliníku metodou přesného lití za vysokého tlaku. Ve společnosti dnes pracuje téměř 400 pracovníků, z nichž více než polovina zahrnuje dělnické pozice.

Jak společnost své lidi dále rozvíjí a jak řeší nábor s ohledem na rostoucí vliv automatizace a robotizace i nedostatek volné pracovní síly na trhu? Na to jsme se zeptali HR specialistky společnosti – Pavlíny Káchové.

Ilustrační snímek

Které pracovní pozice ve firmě zaměstnáváte?

Okolo 56 % pracovníků pracuje ve firmě na dělnických pozicích, dalších zhruba 18 % se na výrobě podílí nepřímo – patří sem například manipulační dělníci, mechanici, seřizovači a další. Zbývající pozice pak zahrnují technickohospodářské pracovníky. Potkáte zde například slévače, pecaře, mechaniky, lisaře, klasické obráběče nebo obráběče pracující na CNC strojích či operátory výroby jader.

Z hlediska genderového zastoupení se nám ve výrobě muži se ženami poměrně prolínají (67 % mužů ku 33 % žen), tedy až na pozici lisaře, kterou zastávají pouze muži. Věkový průměr firmy je pak okolo 40 let. 

Máte v současnosti dostatek pracovních sil?

Momentálně bych řekla, že jsme, co se týče stávajících pracovních sil, stabilizovaní. Nemáme ani nedostatek, ani přetlak. Nicméně, vzhledem k současnému trendu nedostatku pracovních sil na trhu, se nám noví zaměstnanci hledají obtížně.

Jaké způsoby se vám v náboru zaměstnanců osvědčují?

Nábor řešíme především doporučením nových kolegů od našich zaměstnanců, kteří k nám přivedou své známé nebo rodinné příslušníky. Tento způsob je pro nás nejen rychlý, ale navíc se nám osvědčuje i z hlediska nižší fluktuace. Noví pracovníci, kteří k nám přichází díky referencím stávajících zaměstnanců, nemají tendenci končit ve zkušební době nebo nechodit do práce. 

Bavme se nyní o rozvoji vašich stávajících zaměstnanců. jakých oblastech je vzděláváte?

Zaměřujeme se především na témata BOZP a dále na specializované odborné kurzy pro jednotlivé jmenované pozice – kurzy sváření, obsluhy strojního vybavení, vysokozdvižných vozíků či jeřábů apod. U technickohospodářských pozic, mistrů a středního managementu se soustředíme hlavně nazvyšování jejich kvalifikace a ve spolupráci se vzdělávací společnosti Quality Point realizujeme pravidelné otevřené kurzy nebo kurzy na míru.

Co vás vedlo ke spolupráci právě se vzdělávací společností Quality Point?

S Quality Pointem, respektive tehdy ještě s agenturou Eluka, jsme začali spolupracovat v podstatě od jejího založení. Základním parametrem výběru pro nás byla hlavně kvalita vzdělávání a především kvalita samotných lektorů, kteří pod hlavičkou firmy školí. Nejde totiž úplně tak o vlastní kurz jako právě o člověka, který jej vede. Zároveň pro nás hrála roli také vzdálenost. Quality Point sídlí ve Strakonicích a jsme prakticky sousedé, a tak nám díky tomu odpadají finanční i časové náklady na dopravu zaměstnanců.

Které kurzy a lektory Quality Pointu využíváte?

Paradoxně na výrobní firmu nejvíce využíváme počítačové kurzy MS Excel, které vede pan Ing. Jaroslav Nedoma. Samozřejmě ale také naše pracovníky průběžně vzděláváme v odborné problematice týkající se přímo výrobních procesů – kurzy managementu kvality, metoda FMEA nebo statistická regulace procesu (SPC). Tyto kurzy pro nás v Quality Point školí kvalifikovaní lektoři sdružení v rámci České společnosti pro jakost. Jako referenci uvedu například Ing. Ludvíka Filipa, lektora a specialistu QMS a logistiky.

A co personální témata?

V této oblasti například spolupracujeme například s Mgr. Vladimírem Černým a Mgr. Lucií Demeterovou, lektory Quality Pointu, kteří nás vzdělávají v problematice zákoníku práce. Aktuálním tématem, jako pro řadu dalších firem, je pro nás také GDPR, kde mohu podat pozitivní referenci na kurz Ochrana osobních údajů GDPR – zkušenosti v personální oblasti.

Řešíte také například rekvalifikaci pracovníků na jiné pracovní zařazení v souvislosti s rostoucím trendem automatizace, respektive robotizace?

I naší společnosti se dotýká problematika automatizace a robotizace. Neplánujeme přímo rekvalifikaci zaměstnanců, ale budeme je nadále vzdělávat v obsluze nového strojního vybavení.

Jaké náborové a rozvojové plány máte na budoucí rok?

Jak už jsem zmínila, jsme stabilizovaní. Tudíž neplánujeme masové náborové akce. Budeme nahrazovat zaměstnance, kteří nás v průběhu roku opustí. Dále budeme pokračovat v robotizaci pracovišť a v zefektivňování výrobních procesů.