Vše zlé k něčemu dobré

Lidé ve věku mezi 30 a 50 lety často uvažují o nové profesní kariéře. Buď přišli o práci, nebo dlouhodobě cítí, že je ta dosavadní vnitřně neuspokojuje. Nacházejí se v krizové situaci a zpravidla si kladou otázku, zda mohou od života čekat ještě něco víc. V takové chvíli je důležité zamyslet se nad sebou a uvědomit si, že právě z krize mohou vzejít nové příležitosti. Vnitřní rezignace může být nebezpečná a projevit se posléze ve formě dlouhodobého stresu, pocitu nesvobody, vysokého tlaku, zažívacích potíží apod.

Důležité je dívat se do budoucnosti a hledat nové cesty. Nesmí se ale zapomenout, že to bude vyžadovat úsilí a energii. Jen člověk, který žije v souladu se svými preferencemi a profesními cíly, dokáže být šťastný a zároveň produktivní. Individuální preference pomáhají odhalovat například osobnostní testy, jako je MBTI (Myers-Briggsův typový indikátor).

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz