Žádný podnikatel z nebe nespadl

Jednou z největších chyb, kterou podnikatelé dělají při pohovorech s uchazeči o práci, je to, že neví, co vlastně hledají. Pohledného uchazeče? Dobře oblečeného? Vysokého? Fyzicky zdatného? Tyto faktory jsou snadno rozpoznatelné, ale nejsou ukazateli budoucího úspěchu v práci. Jedině, kdybyste hledali modely a modelky. Podnikatelé by si tedy nejprve měli ujasnit, co hledají. Pokud nevědí, jaké konkrétní charakteristiky by měl mít nejlepší kandidát, pravděpodobně nenajdou vhodnou osobu pro nabízenou práci. A výsledkem bude nevhodný pracovník. Ještě než nahlédnou do prvního životopisu, měli by uvažovat o několika faktorech. Zaprvé identifikovat specifické a měřitelné znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro danou práci. V tomto bodě je zapotřebí být velmi konkrétní, tzn. „dobré nebo uživatelské znalosti Microsoft Excel“ nestačí k odlišení průměrného jedince od zkušeného. Lepší by bylo „užívání Excelu, schopnost přičítat, odečítat, násobit a dělit čísla, vytvářet vícebarevné sloupcové a kruhové diagramy, třídit a filtrovat data atd.“

Zadruhé by se měli ujistit, zda kladou při pohovoru behaviorální otázky, tedy takové, které vyžadují konkrétní, akčně orientované odpovědi. Například: „Můžete mi uvést příklad konkrétního projektu, který jste úspěšně provedl?“ Zatřetí by podnikatelé měli sledovat neverbální projevy uchazečů. Jestli kandidát sedí bez hnutí, zda udržuje oční kontakt, nebo jestli se odvrací, to prozrazuje jeho zájem a schopnost budovat vztahy. Pokud je nervózní, neustále se vrtí a gestikuluje, nejspíš se snaží, ale bojí se. Co říká jeho postoj, poloha, v jaké sedí? Vyhledávejte chování, které vyjadřuje život, zájem a nadšení. Kromě toho můžete ohodnotit i verbální projev, tón hlasu, hlasitost projevu, jaká slova používá, tempo řeči, střední úroveň verbálních projevů většinou bývá nejvhodnější. Nakonec by podnikatelé měli zhodnotit zbylé pocity, které v nich pohovor zanechal. Mají nějaký neodbytný pocit, který jim říká, že je něco špatně? Postupně získají více důvěry ve své zjišťovací schopnosti a budou získávat konkrétnější a užitečnější informace.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com