Zásadní informace: smlouva o spolupráci + VZOR

Přehledně jsme pro vás shrnuli základní informace o smlouvě o spolupráci. Věděli jste, že smlouva o spolupráci není zmíněna v žádném zákoně? Představíme vám základní náležitosti smlouvy o spolupráci. V závěru našeho článku naleznete vzor smlouvy o spolupráci.

Anna Kevorkyan, jenpráce.cz

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci je smlouva mezi dvěma či více stranami o jejich vzájemné spolupráci. Často bývá uzavřena rámcová smlouva o spolupráci mezi živnostníky, tedy smlouva o spolupráci OSVČ, ale také mezi společností a živnostníkem či živnostníky. 

Smlouva o spolupráci určuje pro obě strany práva a povinnosti, proto je vhodné smlouvu uzavřít písemně a jasně vymezit předmět spolupráce, práva obou stran, stejně tak i povinnosti a sankce v případě porušení některého z ustanovení. Vřele doporučujeme do smlouvy uvést, za jakých podmínek je možné smlouvu vypovědět. 

Smlouva o spolupráci a nový občanský zákoník

Smlouva o spolupráci není v právním řádu zakotvena, patří mezi takzvané nepojmenované smlouvy. Smlouva o spolupráci se řídí paragrafem 1746, odstavec 2. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zákony nespecifikují, jaké jsou povinné náležitosti smlouvy o spolupráci. 

Smlouva o spolupráci není řešena obchodním zákoníkem.

Smlouva o spolupráci vzor

Rámcová smlouva o spolupráci vzorová obsahuje základní popis spolupráce. Mohou ji využít společnosti i OSVČ, smlouva o spolupráci může být použita na širokou škálu spolupráce. 

Je nutné, aby tato smlouva o vzájemné spolupráci vzorová byla vždy upravena podle konkrétních podmínek, a obsahovala minimálně: 

  • Identifikaci obou stran, které smlouvu uzavírají; 
  • Specifikace spolupráce; 
  • Cenu, platební podmínky; 
  • Smluvní pokuty pro obě strany; 
  • Práva a povinnosti obou smluvních stran; 
  • Určení, za jakých podmínek může dojít k ukončení spolupráce. 

Tato smlouva o spolupráci mezi živnostníky vzorová musí být vždy doplněna o velmi detailní specifikaci vzájemné spolupráce, termíny dodání, aby obě strany jasně věděly, co mohou od vzájemné spolupráce očekávat, jaké povinnosti musí plnit a jaké sankce hrozí v případě porušení.

Výpověď smlouvy o spolupráci vzor

Výpověď smlouvy o spolupráci musí být druhé straně doručena v souladu s podmínkami, které jsou stanovené v podepsané smlouvě. 

Typicky výpověď o spolupráce obsahuje: 

  • Identifikaci obou stran, které smlouvu uzavírají; 
  • Specifikaci smlouvy, kterou jedna ze stran ukončuje; 
  • Připomenutí délky výpovědní doby; 
  • Povinnosti druhé strany při ukončení vzájemné spolupráce (například navrácení zapůjčeného vybavení) a připomenutí povinnosti mlčenlivosti