Zbytečné důvody odchodu dobrých zaměstnanců

Zaměstnavatelé přicházejí o dobré zaměstnance z různých důvodů. Některé nemohou ovlivnit, existuje však řada špatných a nákladných příčin odchodu talentů, kterých je třeba se vyvarovat. Jaké to jsou?

- Hrubý, kritický a nepodporující šéf. Špatný vztah s přímým nadřízeným patří k nejčastějším důvodům odchodu, zaměstnavatelé jej přesto mnohdy přehlížejí.

- Nedostatečné uznání pro nové myšlenky a kreativní návrhy. Zvláště důležité je vyhnout se této chybě v případě zaměstnanců, kteří chtějí rozvíjet svou odbornost, nové produkty či služby.

- Přehlížení při povýšení. Povyšování zaměstnanců je třeba pečlivě plánovat a také oznamovat.

- Malicherné záležitosti. Jeden příklad za všechny: Loajální a schopný zaměstnanec, který ve firmě působil deset let, nemohl z rozhodnutí svého šéfa odcházet v pátek odpoledne o 20 minut dříve, i když si chtěl tento čas napracovat. Odcházet dříve chtěl kvůli tomu, že se účastnil golfové ligy, šéf přitom odcházel hrát golf již v pátek v poledne.

- Odmítání rozumných žádostí souvisejících s rodinou nebo jinými osobně důležitými věcmi. Tento problém již není tak závažný jako v minulosti, přesto však můžete přijít o zaměstnance, jimž zakážete např. odvézt děti první den do školy.

- Nedostatečné uznání. Někdo si myslí, že výkonní zaměstnanci nepotřebují uznání, to je však omyl. Uznání za dobře vykonanou práci je důležité pro lidi na všech úrovních.

- Překážky a chybějící spolupráce mezi jednotlivci nebo odděleními. Nikdo nechce spolupracovat s kolegy nebo odděleními neschopnými plnit důležité projekty.

- Nedostatečný rozvoj kariéry. Jen málo schopných zaměstnanců chce dělat stejnou práci delší dobu. Nevidí-li možnost postupu, odcházejí jinam.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com